Въвеждаме видео инструкции за монтаж на филтрите!

За трудните за монтаж филтри екипът на марка FILTRON предлага не само инструкции на хартиен носител, които се намират в опаковката, но също така и ВИДЕО инструкции, които можете да гледате например във Вашия телефон!

BG_FILTRON_news_Grafika_02_b

Всеки механик знае, че монтажът на филтъра не винаги е лесен и бърз. Понякога за да се достигне до филтъра, трябва да се демонтират много други части (понякога дори педала на газта или колело!).

ВИДЕО инструкциите, които предлагаме, посочват на автомобилните механици всички дейности, които трябва да бъдат изпълнени, за да се извърши трудния монтаж на филтъра. Няколко десетки видео инструкции можете да намерите в нашия уебсайт (на страницата на дадения филтър, чийто процес на монтаж е заснет), в подстраница Инструкции за монтаж и на нашия канал в Youtube  THE MECHANICS by FILTRON

---

FILTRON е най-често избираната марка филтри в Централно-Източна Европа. Високото качество на филтрите от тази марка е потвърдено от многогодишното доверие на стотици хиляди европейски механици. Офертата от филтри FILTRON обхваща всички видове филтри, предназначени за автомобилната индустрия, както и филтри за машини, тежко оборудване и специализирано оборудване.

НАЗАД КЪМ АКТУАЛНОТО

ВИЖТЕ НАШИТЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Прочетете също: