ΜΑΘΕΤΕ ΤΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΤΡΕΙΣ ΦΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

Οι κατασκευαστές των αυτοκινήτων εφαρμόζουν όλο και πιο ακριβείς καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις που απαιτούν τη συνεχή αύξηση της αποτελεσματικότητας του φιλτραρίσματος καυσίμου. Η μεγαλύτερη επίδραση στην αύξηση απαιτήσεων που τίθενται στα φίλτρα καυσίμου στους καινούριους κινητήρες προέρχεται από τα συστήματα έγχυσης που απαιτούν αποτελεσματικό διαχωρισμό των σωματιδίων νερού από το καύσιμο ντίζελ.
fp_0009_10
Μαζί με τη σύνθεση του καυσίμου ντίζελ που αλλάζει δυναμικά τα τελευταία χρόνια, τα σωματίδια νερού που δημιουργούνται κατά τη μεταφορά του μέσω των συστημάτων πετρελαιοκινητήρων έχουν τη διάμετρο που έχει μόνο κάποια μικρόμετρα. Με σκοπό τη διασφάλιση της απαραίτητης καθαρότητας του καυσίμου, οι κατασκευαστές των φίλτρων της μάρκας FILTRON εφάρμοσαν την τεχνολογία διαχωρισμού νερού σε τρεις φάσεις σε συνεργασία με τον όμιλο Volkswagen.
Μάθετε πώς λειτουργεί η τεχνολογία και δείτε την αναπαράσταση μας:
---
Η ποικιλία των φίλτρων FILTRON περιλαμβάνει πάνω από 2700 προϊόντα και διασφαλίζει την κάλυψη του 97% της ευρωπαϊκής αγοράς των επιβατικών αυτοκινήτων. Οι μηχανικοί αξιοποιούν την υψηλή ποιότητα της μάρκας FILTRON. Κάθε χρόνο πάνω από 36 εκατομμύρια φίλτρα FILTRON φτάνουν στα χέρια των μηχανικών όλων των ευρωπαϊκών χώρων.
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Διαβάστε επίσης: