ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ SPIN-ON

Η αντικατάσταση των φίλτρων τύπου SPIN-ON γίνεται κάθε φορά με την αλλαγή λαδιού του κινητήρα και είναι μια υπηρεσία που προσφέρεται στα περισσότερα συνεργεία αυτοκινήτων. Κατά την αντικατάσταση των φίλτρων SPIN-ON, προτείνεται να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα που έχουν ως σκοπό την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του φίλτρου στο σύστημα λαδιού του κινητήρα, την προστασία από διαρροές λαδιού και τις πιθανές εσωτερικές βλάβες των εξαρτημάτων του κινητήρα.
fp_0003_04
  1. Ανυψώστε τη μάσκα και ξεβιδώστε το πώμα επιστομίου λαδιού. Βάλτε το πώμα πάνω στο κάλυμμα του φίλτρου αέρα και σε άλλη μια επίπεδη επιφάνεια (έτσι θα θυμηθείτε ότι δεν έχετε χύσει το νέο λάδι ακόμη).
  2. Ξεβιδώστε το πώμα εκκένωσης λαδιού. Αν υπάρχουν πολλά, ξεβιδώστε τα όλα. Ελέγξτε την κατάσταση της στεγανότητας των πωμάτων. Αν είναι κατεστραμμένα, αντικαταστήστε τα με καινούρια.
  3. Ξεβιδώστε το φίλτρο λαδιού SPIN-ON χρησιμοποιώντας ειδικά κλειδιά, εάν απαιτείται.
  4. Καθαρίστε καλά την επιφάνεια συγκόλλησης του φίλτρου, εξασφαλίζοντας ότι δεν έμεινε το παλαιό στεγανοποιητικό φίλτρου εκεί. Στη συνέχεια καλύψτε την επάνω επιφάνεια του στεγανοποιητικού μέσου του καινούριου φίλτρου με μια λεπτή στρώση καθαρού ελαίου μηχανής. Προσοχή: Μη χρησιμοποιήσετε για αυτόν τον σκοπό στερεά λιπαντικά!
  5. Βιδώστε με ακρίβεια το καινούριο φίλτρο στον κινητήρα, δίνοντας ειδική σημασία στο ίσιο βίδωμα του σπειρώματος. Στους κινητήρες με στροβιλοσυμπιεστή μπορεί να υπάρξει ανάγκη να γεμίσετε το φίλτρο με καθαρό λάδι, πριν να το βιδώσετε στον κινητήρα. Πρέπει να ελέγξετε τις συστάσεις του κατασκευαστή του αυτοκινήτου σχετικά με αυτό. Βιδώστε το φίλτρο εωσότου το στεγανοποιητικό του φίλτρου να αγγίξει τον κορμό του κινητήρα και στη συνέχεια βιδώστε το σύμφωνα με τις οδηγίες που βρίσκονται πάνω στο φίλτρο ή τη συσκευασία του. Το πιο συχνό είναι 3/4 περιστροφής ή 1 περιστροφή. Για τα φίλτρα στους πετρελαιοκινητήρες μπορεί να είναι περισσότερο. Θυμηθείτε να μην ξεβιδώσετε το φίλτρο βίαια και να μην υπερβείτε τον συνιστώμενο αριθμό περιστροφών!
  6. Χύστε στον κινητήρα καθαρό λάδι εωσότου να επιτευχθεί η συνιστώμενη από τον κατασκευαστή στάθμη και βιδώστε το πώμα εισροής λαδιού. Εκκινήστε τον κινητήρα και βεβαιωθείτε ότι η λυχνία ελέγχου λαδιού έσβησε ή ελέγξτε αν η πίεση του λαδιού έχει το ομαλό επίπεδο στον δείκτη πίεσης, αν αυτός είναι εγκατεστημένος στο όχημα.
  7. Ενεργοποιήστε τον κινητήρα και ελέγξτε αν η στάθμη λαδιού του κινητήρα είναι μέσα στο φάσμα που συστήνεται από τον κατασκευαστή. Συμπληρώστε το λάδι έως την απαιτούμενη στάθμη.
  8. Ενεργοποιήστε ξανά τον κινητήρα και ελέγξτε αν δεν υπάρχουν διαρροές λαδιού γύρω από το στεγανοποιητικό ή τα πώματα εκκένωσης λαδιού.
  9. Απενεργοποιήστε τον κινητήρα και κλείστε τη μάσκα του οχήματος.
  10. Φροντίστε να βρεθεί το αποσυναρμολογημένο φίλτρο και τα μεταχειρισμένα λάδια σε ειδικά δοχεία για επικίνδυνα απορρίμματα και να διατεθούν με τον πιο ασφαλή τρόπο για το φυσικό περιβάλλον. Θυμηθείτε ότι τα μεταχειρισμένα φίλτρα και το μεταχειρισμένο λάδι δεν τα βάζουμε στους κάδους για τα κοινά απορρίμματα ούτε τα απορρίπτουμε σε τυπικά σημεία συγκέντρωσης απορριμμάτων.
Συντάχθηκε βάσει του Filter Manufacturers Council - Technical Service Bulletin 93-3R1
---
Η ποικιλία των φίλτρων FILTRON περιλαμβάνει πάνω από 2700 προϊόντα και διασφαλίζει την κάλυψη του 97% της ευρωπαϊκής αγοράς των επιβατικών αυτοκινήτων. Οι μηχανικοί αξιοποιούν την υψηλή ποιότητα της μάρκας FILTRON. Κάθε χρόνο πάνω από 36 εκατομμύρια φίλτρα FILTRON φτάνουν στα χέρια των μηχανικών όλων των ευρωπαϊκών χώρων.
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Διαβάστε επίσης: