Uputstva za montažu

FILTRON filterima goriva su priložena detaljna ilustrovana uputstva za montažu koja pomažu u zameni filtera u vozilu. Sva uputstva mogu da se nađu i na našoj veb-stranici.