Uputstva za montažu

FILTRON filterima kabine su priložena detaljna ilustrovana uputstva za montažu, koja pomažu u zameni filtera u vozilu. Sva uputstva mogu se naći i na našoj veb-stranici.