Yağ filtrelerindeki valfler - fonksiyonları ve çalışma prensipleri hakkında bilgi edin.

SPIN-ON tipi filtreleri içinde üç tip valf bulunabilir. Bu valflerin bir filtrede kullanımı motor veya araç üreticisi tarafından tasarlanmış filtre yapısına bağlıdır. Valflerin fonksiyonlarını ve çalışır durumda olmasının neden bu kadar önemli olduğunu öğrenin:
fp_0002_03
Geri akış önleyici valf (Anti-drainback Valve)
Bu tip valf; genelde spin-on filtre kapağının iç tarafı ile temas eden kauçuk membran şeklindedir. Bu membran; kirli yağın filtreye akarken geçtiği delikleri örter. Geri akış önleyici valfin görevi; motor durdurulduktan sonra yağın filtreden akmasını önlemektir. Geri akış önleyici valf; motor gövdesine yandan veya yukarıdan monte edilen filtrelerde kullanılır (filtre, kapağı üst tarafa gelecek şekilde çalıştığında, valfin fonksiyonu yer çekimi yerine getirmektedir).
Bypass valfi (Bypass Valve)
Bu tip valf; filtre değiştirme sürelerine uyulmamasına bağlı tıkanma veya araç çok düşük sıcaklıklarda çalıştırıldığında (yağ çok soğuk ve yoğun kıvamdayken) kullanılır. Bypass valfi; basınç arttığında, açılır ve birbirleriyle çalışan parçaların yetersiz yağlama riski yüksek olduğunda, motor içindeki yağın akmasını sağlar. Motor için kirli yağ, yağ olmamasından daha iyi olduğu için bypass valfi kullanılır. Yağ eksikliği motorun hasar görmesine sebep olabilir.
ECO valf (Anti-syphon Valve)
Bu tip valf; motor durdurulduktan sonra yağın filtreden akmasını önler. Bu valfin fonksiyonu, geri akış önleyici valfinkine benzer, ancak bu valf filtrenin “temiz tarafına” monte edilir. Sonuç olarak - motor çalışsa da, çalışmasa da - filtrede hep yağ bulunur. ECO valf; motor çalıştırıldıktan sonra yağın hızlı bir şekilde motora akmasını sağlayarak parçalar arasındaki kuru çalışma süresini oldukça kısaltır. 
---
FILTRON filtre ürün gamı 2700'den fazla referansa sahip olup, Avrupa binek otomobil pazarının % 97’sini kapsamaktadır. FILTRON filtrelerin kalitesi oto tamircileri tarafından takdir edilir. Her yıl 36 milyondan fazla FILTRON filtresi, tüm Avrupa’da bulunan oto tamircilerine ulaşır.
GERI

ayrıca oku: