Find press articles that interest you
Select Language

KONTROLKA TLAKU OLEJE – CO VYPOVÍDÁ O KVALITĚ FILTRU?

 

Často se setkáváme s mylným názorem, že čím rychleji po výměně filtru zhasne kontrolka tlaku oleje, tím je instalovaný filtr lepší. Je však dobré vědět, že časový interval do zhasnutí kontrolky ve výše uvedené situaci s kvalitou filtru vůbec nesouvisí. Při běžné činnosti systému se kontrolka rozsvítí, protože nově instalovaný filtr je na krátkou chvíli prázdný. Teprve po několika vteřinách se olej z hlavního vedení dostane do filtru a kontrolka zhasne.

 

Problém nastává v okamžiku, kdy kontrolka signalizující tlak oleje nezhasne krátce po nastartování motoru. V takovém případě vypněte motor a zkontrolujte hladinu oleje v motoru, v případě nutnosti jej doplňte. Pokud kontrolka nezhasne ani v případě dostatečné hladiny oleje, hledejte příčinu problému v následujících faktorech: 

  • Čidlo tlaku oleje možná nefunguje tak, jak by mělo.
  • Vedení mezi kontrolkou tlaku oleje a čidlem múže být poškozeno
  • Olejové čerpadlo není naplněno olejem (může být zavzdušněné).
  • Neprůchodnost vedení mezi olejovým čerpadlem a olejovou vanou. 
  • Značné opotřebení motoru (pánví, ložisek), v jehož důsledku vzniká příliš nízký tlak v hlavním olejovém vedení.

Příčinou, že kontrolka oleje nezhasíná také může být stav filtru:

  • Příliš vysoký odpor průtoku způsobený instalací nevhodného nebo slabého filtru
  • Ucpání filtru po uplynutí intervalu pro jeho výměnu

Jestliže používáte olejové filtry značky FILTRON, můžete si být jistí, že rozsvícená kontrolka tlaku po výměně oleje nesouvisí s vadou filtru. Všechny filtry FILTRON jsou vyráběny na automatizovaných moderních výrobních linkách, které obsluhují kvalifikovaní odborníci. Účinnost našich filtrů a kvalita používaných surovin jsou neustále kontrolovány v naší laboratoři.

---

Sortiment FILTRON čítá více než 2700 výrobků a pokrývá 97% evropského trhu osobních vozidel. Vysokou kvalitu filtrů značky FILTRON potvrzují mechanici. Každý rok projde rukama mechaniků ve všech evropských zemích více než 36 milionů filtrů FILTRON.

READ ALSO

VENTILY V OLEJOVÝCH FILTRECH - SEZNAMTE SE S JEJICH FUNKCÍ A ČINNOSTÍ

NEVYBÍREJTE SI FILTR POUZE PODLE ROZMĚRŮ RÁMU/KRYTU A ZÁVITU!