გადმოტვირთე

filtron_dwn_white

FILTRON ლოგო - თეთრი ვერსია

ლოგოტიპის გამოყენების წესები ხელმისაწვდომია "FILTRON Visual Identity Book" დოკუმენტში.

(2,93 MB) (0,04 MB) (0,02 MB)
dwn_2

FILTRON ლოგო - შავი ვერსია

ლოგოტიპის გამოყენების წესები ხელმისაწვდომია "FILTRON Visual Identity Book" დოკუმენტში.

(2,94 MB) (0,02 MB) (0,04 MB)
dwn_3

FILTRON ფილტრების გამოსახულება

5 ფოტოს პაკეტი (კოლექტიური ფოტო და ინდივიდუალური ფილტრების 4 ფოტო).

(7,89 MB) (52,70 MB)
filtron_dwn_bb

FILTRON ვიზუალური იდენტიფიკაციის წიგნი

The book contains rules for communication and brand identification. It book also contains links to many image files.

(4,67 MB) (4,70 MB)
terms

არასაწარმოო მასალების, ინვესტიციების, ხელსაწყოების და მომსახურების შეძენის პირობები

(0,13 MB) (0,19 MB)
terms

საწარმოო მასალების შეძენის პირობები

(0,17 MB) (0,18 MB)
video

FILTRON გამოსახულების ფილმები

(449,43 MB) (445,22 MB) (463,91 MB) (463,05 MB) (458,19 MB) (463,65 MB) (463,78 MB) (463,53 MB) (458,34 MB) (449,48 MB)
terms

A statement on the GVO regulation

(0,83 MB) (0,83 MB)
terms

The FILTRON warranty

(0,03 MB) (0,03 MB)
terms

Certified - ISO / IATF

Certified quality management systems

(0,35 MB) (0,30 MB) (0,26 MB)