Filter vazduha – zamena ili čišćenje?

Sve više vozača ima pogrešnu pretpostavku da tokom redovnog pregleda automobila ne treba instalirati nov filter vazduha već je dovoljno da ga mehanički očistite (npr. komprimovanim vazduhom).

fp_0015_16

Ovo je potpuno netačno. Čišćenje filtera vazduha ne poboljšava već pogoršava svojstva filtracije. Samo redovna zamena filtera novim može osigurati efikasno filtriranje vazduha koji ulazi direktno u komoru za sagorevanje motora.

Koji su efekti mehaničkog čišćenja filtera?

Tokom čišćenja, male čestice prljavštine prodiru u filtracioni medijum, što uzrokuje:

  • trajno oštećenje višeslojne strukture filtracionog medijuma,
  • smanjivanje filtracionih sposobnosti filtera,
  • promene otpora protoka vazduha kroz filter.

Gore navedeni efekti mogu prozrokovati da prljavština koja ulazi u komoru za sagorevanje i ošteti karike, čaure i cilindre. Popravka navedenih oštećenja višestruko prevazilazi troškove novog filtera vazduha zbog čega definitivno ne vredi rizikovati i čistiti filter. Čišćenje filtera vazduha jedino poboljšava njegov izgled.

Kad treba zameniti filter vazduha?

Filter vazduha treba zameniti nakon perioda koji je odredio proizvođač vozila. Informacije o preporučenom periodu nakon kog treba izvršiti zamenu obično se nalaze u uputstvima za upotrebu određenog vozila ili na internet stranici proizvođača. U mnogim slučajevima proizvođači vozila preporučuju zamenu filtera na svakih pređenih 15.000 kilometara ili jednom godišnje.

---

Asortiman FILTRON-a uključuje više od 2700 proizvoda i pokriva 97% posto tržišta evropskih vozila. Visok kvalitet filtera FILTRON cene mehaničari. Svake godine preko 36 miliona filtera FILTRON završi u rukama mehaničara iz svih evropskih zemalja.

POVRATAK

Pročitajte takođe: