Find press articles that interest you
Select Language

ПАРАФИН В ГОРИВНИЯ ФИЛТЪР – КАКВО ДА НАПРАВИМ, ЗА ДА НЕ СЕ ПОЯВИ?

Дизеловото гориво е много чувствително към ниски температури и поради това през зимата може да бъде причина за много проблеми с автомобила.

 

Основната причина за потенциалните проблеми е съдържащият се в дизеловото гориво парафин, който оказва благоприятно въздействие на мощността на двигателя и ниската емисия на изгорели газове, но при ниски температури кристализира в горивото и блокира горивния филтър.

Лятното дизелово гориво в резервоара за гориво може да причини обездвижване на автомобила през първите дни с отрицателни температури. Затова през зимния сезон бензиностанциите продават зимно дизелово гориво, в което парафинът кристализира при много по-ниски температури.

Европейският стандарт EN 590 разграничава пет каса дизелово гориво, които се различават по температурата, в която парафинът започва да кристализира. Базирайки на стандарт EN 590, отделните европейски държави прилагат вътрешни разпоредби, определящи класа на дизеловото гориво, продавано в дадената държава през дадения сезон. Целта на тези разпоредби е да се избегнат проблемите със стартиране на автомобила при ниски температури.

Клас A +5°C
Клас B 0°C
Клас C -5°C
Клас D -10°C
Клас E -15°C
Клас F -20°C

Парафинът се появява в горивния филтър, когато температурата на околната среда е по-ниска от температурата на кристализиране на парафира в горивото. Заслужава си да обърнем внимание на това, дали класът на зареденото от нас гориво ще бъде подходящ за температурата на околната среда по време на най-близката експлоатация на автомобила.

Струва си да подмените горивния филтър преди настъпването на зимата!

В случай на кристализиране на парафин в горивото, замърсен горивен филтър ще се запуши много по-силно и по-бързо, отколкото нов филтър. Струва си да сменявате горивния филтър преди всеки зимен сезон, тъй като протичането на гориво през изхабен филтър е много по-трудно.

Проблемът с парафина отнася ли се за всички автомобили с дизелов двигател?

Все повече от новопроизведените автомобили са оборудвани с допълнителен електрически нагревател на горивния филтър, който осигурява стартиране на двигателя дори и при екстремно ниски температури. Пример за такъв филтър в офертата на марка FILTRON е филтър PS974

---

Асортиментът на FILTRON обхваща повече от 2700 продукта и покрива 97% от европейския пазар на леки автомобили. Високото качество на филтрите от марка FILTRON е признато от механиците. Всяка година повече от 36 милиона филтри FILTRON са доставяни на механиците във всички европейски държави.

ПРОЧЕТЕТЕ СЪЩО:

СТРУВА СИ ДА ПОДМЕНИТЕ ГОРИВНИЯ ФИЛТЪР ПРЕДИ НАСТЪПВАНЕТО НА ЗИМАТА!

ВИЖТЕ ЗНАЧЕНИЕТО НА ТРИСТЕПЕННАТА ВОДНА СЕПАРАЦИЯ В ГОРИВНИТЕ ФИЛТРИ