Find press articles that interest you
Select Language

ОТГОВОРНОСТ ЗА КАЧЕСТВОТО

Всички филтри от марка FILTRON се отличават с високо качество, върху което директно влияние оказват използваните от нас производствени стандарти. Тези стандарти са документирани с многобройни отличия за качество от автомобилните концерни и със сертификати за съответствие със стандартите IATF 16949 или ISO 14001:2015.

Върху качеството на филтри FILTRON също така оказват влияние нашата компетентност на доставчик на оригинално оборудване и стандартите на лабораторния контрол на качеството. В нашата модерна лаборатория използваме повече от 60 метода за изпитване, които изпълняват изискванията на международните стандарти. Контролираме както качеството на материалите, използвани в производството, така и ефективността на готовите продукти.

ВЗЕМАЙКИ ПРЕДВИД ГОРНОТО, НИЕ ГАРАНТИРАМЕ, ЧЕ:

Всеки филтър от марка FILTRON®, произведен и въведен на пазара, няма материални и производствени дефекти и запазва своите параметри и свойства през целия период на използване съгласно предназначението си - предвидено и препоръчвано от производителите на двигатели, моторни превозни средства и съоръжения, за които е предназначен.

Ако за филтър от марка FILTRON® се констатират дефекти в момента на монтаж или по време на експлоатация в периода, предвиден от производителя на двигателя или съоръжението, за което филтърът е предназначен, гарантираме подмяна на дефектния продукт с изправен продукт.

Задължаваме се да покрием понесените от клиента основателни разходи, като разходи за работа и подмяна на повредените части, чиято поява е била резултат от неправилното действие на филтрите FILTRON®. Не отговаряме за никакви загуби на потенциални доходи, печалби и други възникнали щети.

Гаранцията не обхваща ситуация, в която филтърът е бил неправилно монтиран и е бил експлоатиран в несъответствие с препоръките на производителя, бил е повреден или е бил използван в автомобилни състезания или в самостоятелно модифицирани (не фабрично) двигатели.

Как да се възползвате от нашата гаранция?

С цел реализация на полагащите се гаранционни права, клиентът е задължен да заяви рекламацията при оторизиран дистрибутор на марка FILTRON® незабавно - не по-късно, отколкото в рамките на 30 дни от момента на установяване на дефекта. Освен това клиентът е задължен да предостави дефектния продукт в Отдела за Контрол на Качество на фирма MANN+HUMMEL FT Poland Дружество с ограничена отговорност, К.Д. с цел да се проведат необходимите изпитвания и експертизи. При необходимост, клиентът също така е задължен по искане на представител на фирма MANN+HUMMEL FT Poland Дружество с ограничена отговорност, К.Д. да предостави двигателя, превозното средство или съоръжения, което касае рекламацията, с цел проверка на размера на щетата и причината на нейното възникване.