Find press articles that interest you
Select Language

ДРУГИ ФИЛТРИ

ДЕХИДРАТОРИ

Дехидраторите се използват най-често в пневматичните спирачни системи на товарните камиони и на автобусите. Тяхната задача е да поглъщат влагата, замърсяванията и маслените капки, намиращи се в сгъстения въздух. С това дехидраторите предпазват пневматичната система от корозия и осигуряват нейната правилна работа, особено в зимни условия. По време на преминаването на въздуха през дехидратора е налице явлението абсорбция, тоест химично свързване на съдържащата се във въздуха влага благодарение на използването на специален гранулат с високо хигроскопични свойства. Използването на дехидратори оказва влияние върху експлоатационния живот на елементите на пневматичната инсталация.

КАРБАМИДНИ ФИЛТРИ

С оглед на все по-строгите стандарти за емисията на отработени газове, в превозните средства все по-често се използва система SCR (selective catalytic reduction). Задачата на тази система е да намалява вредните от отработените газове чрез впръскване в катализатора на специален воден разтвор на карбамид. Карбамидните филтри FILTRON задържат замърсяванията, намиращи се в карбамидния разтвор, с което предпазват от износване на впръскващите дюзи на системите SCR и допринасят за ефективната редукция на емисията на вредни газове.

ФИЛТЪР ЗА ОХЛАДИТЕЛНА ТЕЧНОСТ

Филтрите за охладителни течности се използват в големите дизелови двигатели на товарните автомобили и индустриални машини. Тяхната основна задача е филтриране на охладителната течност и ефективно задържане на твърдите частици от замърсявания. Повечето филтри за течност съдържат активни вещества - инхибитори на корозия, които чрез бавното си освобождаване в охладителната течност допълват нивото на деградиращите се по време на експлоатация добавки, поддържайки на постоянно, високо ниво топлопроводимостта на течността и нейните антикорозивни и антикавитационни свойства.


Компетентност на доставчик на оригинално оборудване


Високото качество на филтри FILTRON е резултат от компетенциите на нашата фирма MANN+HUMMEL, която е водещ доставчик на оригинални филтри за най-големите автомобилни концерни. MANN+HUMMEL е световен лидер в областта на технологията за филтриране.