КАТАЛОГ НА ФИЛТРИ

Режим на търсене

Резултати от търсенето


Назад към списъка
ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР

AP 034/7

EAN КОД: 5904608080349
РАЗМЕРИ (mm):
A
257
B
186.5
H
46.5
 
 
КОД НА ДВИГАТЕЛЯ CC kW HP ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО
A 160 M 282.914 1332 80 109 7/2018 → A 160
КОД НА ДВИГАТЕЛЯ: M 282.914
CC: 1332
kW: 80
HP: 109
ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО: 7/2018 →
A 180 M 282.914 1332 100 136 7/2018 → A 180
КОД НА ДВИГАТЕЛЯ: M 282.914
CC: 1332
kW: 100
HP: 136
ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО: 7/2018 →
A 200 M 282.914 1332 120 163 4/2018 → A 200
КОД НА ДВИГАТЕЛЯ: M 282.914
CC: 1332
kW: 120
HP: 163
ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО: 4/2018 →
 
КОД НА ДВИГАТЕЛЯ
CC
kW
HP
ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО
A 160
M 282.914
1332
80
109
7/2018 →
A 180
M 282.914
1332
100
136
7/2018 →
A 200
M 282.914
1332
120
163
4/2018 →
КОД НА ДВИГАТЕЛЯ CC kW HP ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО
B 160 M 282.914 1332 80 109 4/2019 → B 160
КОД НА ДВИГАТЕЛЯ: M 282.914
CC: 1332
kW: 80
HP: 109
ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО: 4/2019 →
B 180 M 282.914 1332 100 136 12/2018 → B 180
КОД НА ДВИГАТЕЛЯ: M 282.914
CC: 1332
kW: 100
HP: 136
ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО: 12/2018 →
B 200 M 282.914 1332 110 150 1/2019 → B 200
КОД НА ДВИГАТЕЛЯ: M 282.914
CC: 1332
kW: 110
HP: 150
ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО: 1/2019 →
B 200 M 282.914 1332 120 163 12/2018 → B 200
КОД НА ДВИГАТЕЛЯ: M 282.914
CC: 1332
kW: 120
HP: 163
ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО: 12/2018 →
 
КОД НА ДВИГАТЕЛЯ
CC
kW
HP
ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО
B 160
M 282.914
1332
80
109
4/2019 →
B 180
M 282.914
1332
100
136
12/2018 →
B 200
M 282.914
1332
110
150
1/2019 →
B 200
M 282.914
1332
120
163
12/2018 →
КОД НА ДВИГАТЕЛЯ CC kW HP ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО
180 M 282.914 1332 100 136 3/2019 → 180
КОД НА ДВИГАТЕЛЯ: M 282.914
CC: 1332
kW: 100
HP: 136
ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО: 3/2019 →
200 M 282.914 1332 120 163 3/2019 → 200
КОД НА ДВИГАТЕЛЯ: M 282.914
CC: 1332
kW: 120
HP: 163
ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО: 3/2019 →
 
КОД НА ДВИГАТЕЛЯ
CC
kW
HP
ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО
180
M 282.914
1332
100
136
3/2019 →
200
M 282.914
1332
120
163
3/2019 →
КОД НА ДВИГАТЕЛЯ CC kW HP ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО
200 M282.914 1332 120 163 9/2019 → 200
КОД НА ДВИГАТЕЛЯ: M282.914
CC: 1332
kW: 120
HP: 163
ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО: 9/2019 →
 
КОД НА ДВИГАТЕЛЯ
CC
kW
HP
ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО
200
M282.914
1332
120
163
9/2019 →
  • 282 094 00 04
  • A 282 094 00 04
Дата на последната актуализация на данните: 2020-05-26 ПЕЧАТ Съобщи забележка