КАТАЛОГ НА ФИЛТРИ

Режим на търсене

Резултати от търсенето


Назад към списъка
ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР

AP 035/9

EAN КОД: 5904608100351
РАЗМЕРИ (mm):
A
409
B
202
C
90
D
330.5
H
40
 
КОД НА ДВИГАТЕЛЯ CC kW HP ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО
43 EQ Boost 4-matic+ M 256.930 2999 270 367 09/2018 → 43 EQ Boost 4-matic+
КОД НА ДВИГАТЕЛЯ: M 256.930
CC: 2999
kW: 270
HP: 367
ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО: 09/2018 →
53 EQ Boost 4-matic+ M 256.930 2999 320 435 09/2018 → 53 EQ Boost 4-matic+
КОД НА ДВИГАТЕЛЯ: M 256.930
CC: 2999
kW: 320
HP: 435
ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО: 09/2018 →
 
КОД НА ДВИГАТЕЛЯ
CC
kW
HP
ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО
43 EQ Boost 4-matic+
M 256.930
2999
270
367
09/2018 →
53 EQ Boost 4-matic+
M 256.930
2999
320
435
09/2018 →
КОД НА ДВИГАТЕЛЯ CC kW HP ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО
C 180 d OM 654.916 1598 90 122 05/2018 → C 180 d
КОД НА ДВИГАТЕЛЯ: OM 654.916
CC: 1598
kW: 90
HP: 122
ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО: 05/2018 →
C 200 d 1.6 OM654.916 1598 118 160 05/2018 → C 200 d 1.6
КОД НА ДВИГАТЕЛЯ: OM654.916
CC: 1598
kW: 118
HP: 160
ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО: 05/2018 →
C 200 d 2.0 OM654.916 1598 110 150 05/2018 → C 200 d 2.0
КОД НА ДВИГАТЕЛЯ: OM654.916
CC: 1598
kW: 110
HP: 150
ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО: 05/2018 →
C 220 d OM 654.920 1950 143 194 05/2018 → C 220 d
КОД НА ДВИГАТЕЛЯ: OM 654.920
CC: 1950
kW: 143
HP: 194
ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО: 05/2018 →
C 300 d OM 654.920 1991 180 245 06/2018 → C 300 d
КОД НА ДВИГАТЕЛЯ: OM 654.920
CC: 1991
kW: 180
HP: 245
ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО: 06/2018 →
 
КОД НА ДВИГАТЕЛЯ
CC
kW
HP
ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО
C 180 d
OM 654.916
1598
90
122
05/2018 →
C 200 d 1.6
OM654.916
1598
118
160
05/2018 →
C 200 d 2.0
OM654.916
1598
110
150
05/2018 →
C 220 d
OM 654.920
1950
143
194
05/2018 →
C 300 d
OM 654.920
1991
180
245
06/2018 →
КОД НА ДВИГАТЕЛЯ CC kW HP ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО
300 d OM 654.920 1950 180 245 05/2018 → 300 d
КОД НА ДВИГАТЕЛЯ: OM 654.920
CC: 1950
kW: 180
HP: 245
ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО: 05/2018 →
350 d OM 656.929 2925 210 286 02/2018 → 350 d
КОД НА ДВИГАТЕЛЯ: OM 656.929
CC: 2925
kW: 210
HP: 286
ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО: 02/2018 →
350 d OM 656.929 2925 183 249 02/2018 → 350 d
КОД НА ДВИГАТЕЛЯ: OM 656.929
CC: 2925
kW: 183
HP: 249
ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО: 02/2018 →
400 d OM 656.929 2925 250 340 02/2018 → 400 d
КОД НА ДВИГАТЕЛЯ: OM 656.929
CC: 2925
kW: 250
HP: 340
ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО: 02/2018 →
450 EQ Boost M 256.930 2987 270 367 02/2018 → 450 EQ Boost
КОД НА ДВИГАТЕЛЯ: M 256.930
CC: 2987
kW: 270
HP: 367
ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО: 02/2018 →
AMG CLS 50 4matic M 256.930 2999 320 435 05/2018 → AMG CLS 50 4matic
КОД НА ДВИГАТЕЛЯ: M 256.930
CC: 2999
kW: 320
HP: 435
ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО: 05/2018 →
 
КОД НА ДВИГАТЕЛЯ
CC
kW
HP
ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО
300 d
OM 654.920
1950
180
245
05/2018 →
350 d
OM 656.929
2925
210
286
02/2018 →
350 d
OM 656.929
2925
183
249
02/2018 →
400 d
OM 656.929
2925
250
340
02/2018 →
450 EQ Boost
M 256.930
2987
270
367
02/2018 →
AMG CLS 50 4matic
M 256.930
2999
320
435
05/2018 →
КОД НА ДВИГАТЕЛЯ CC kW HP ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО
E 200 d OM654.920 1950 110 150 05/2016 → E 200 d
КОД НА ДВИГАТЕЛЯ: OM654.920
CC: 1950
kW: 110
HP: 150
ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО: 05/2016 →
E 220 d OM654.920 1950 143 194 03/2016 → E 220 d
КОД НА ДВИГАТЕЛЯ: OM654.920
CC: 1950
kW: 143
HP: 194
ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО: 03/2016 →
E 220 d OM654.920 1950 120 163 03/2016 → E 220 d
КОД НА ДВИГАТЕЛЯ: OM654.920
CC: 1950
kW: 120
HP: 163
ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО: 03/2016 →
E 300 d OM654.920 1950 180 245 12/2017 → E 300 d
КОД НА ДВИГАТЕЛЯ: OM654.920
CC: 1950
kW: 180
HP: 245
ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО: 12/2017 →
E 400 d OM656.929 2927 250 340 04/2018 → E 400 d
КОД НА ДВИГАТЕЛЯ: OM656.929
CC: 2927
kW: 250
HP: 340
ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО: 04/2018 →
E 53 EQ AMG M256.930 2987 320 435 04/2018 → E 53 EQ AMG
КОД НА ДВИГАТЕЛЯ: M256.930
CC: 2987
kW: 320
HP: 435
ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО: 04/2018 →
 
КОД НА ДВИГАТЕЛЯ
CC
kW
HP
ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО
E 200 d
OM654.920
1950
110
150
05/2016 →
E 220 d
OM654.920
1950
143
194
03/2016 →
E 220 d
OM654.920
1950
120
163
03/2016 →
E 300 d
OM654.920
1950
180
245
12/2017 →
E 400 d
OM656.929
2927
250
340
04/2018 →
E 53 EQ AMG
M256.930
2987
320
435
04/2018 →
КОД НА ДВИГАТЕЛЯ CC kW HP ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО
200 d OM 654.920 2143 120 163 06/2019 → 200 d
КОД НА ДВИГАТЕЛЯ: OM 654.920
CC: 2143
kW: 120
HP: 163
ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО: 06/2019 →
220 d OM 654.920 2143 143 194 06/2019 → 220 d
КОД НА ДВИГАТЕЛЯ: OM 654.920
CC: 2143
kW: 143
HP: 194
ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО: 06/2019 →
300 d OM 654.920 1950 180 245 06/2019 → 300 d
КОД НА ДВИГАТЕЛЯ: OM 654.920
CC: 1950
kW: 180
HP: 245
ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО: 06/2019 →
 
КОД НА ДВИГАТЕЛЯ
CC
kW
HP
ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО
200 d
OM 654.920
2143
120
163
06/2019 →
220 d
OM 654.920
2143
143
194
06/2019 →
300 d
OM 654.920
1950
180
245
06/2019 →
КОД НА ДВИГАТЕЛЯ CC kW HP ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО
300d 4MATIC OM 654.920 1950 180 245 12/2018 → 300d 4MATIC
КОД НА ДВИГАТЕЛЯ: OM 654.920
CC: 1950
kW: 180
HP: 245
ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО: 12/2018 →
350d 4MATIC OM 656.929 2925 200 272 12/2018 → 350d 4MATIC
КОД НА ДВИГАТЕЛЯ: OM 656.929
CC: 2925
kW: 200
HP: 272
ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО: 12/2018 →
400d 4MATIC OM 656.929 2925 243 330 02/2019 → 400d 4MATIC
КОД НА ДВИГАТЕЛЯ: OM 656.929
CC: 2925
kW: 243
HP: 330
ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО: 02/2019 →
450 4MATIC M 256.930 2999 270 367 12/2018 → 450 4MATIC
КОД НА ДВИГАТЕЛЯ: M 256.930
CC: 2999
kW: 270
HP: 367
ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО: 12/2018 →
AMG 53 M 256.930 320 435 12/2018 → AMG 53
КОД НА ДВИГАТЕЛЯ: M 256.930
CC:
kW: 320
HP: 435
ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО: 12/2018 →
 
КОД НА ДВИГАТЕЛЯ
CC
kW
HP
ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО
300d 4MATIC
OM 654.920
1950
180
245
12/2018 →
350d 4MATIC
OM 656.929
2925
200
272
12/2018 →
400d 4MATIC
OM 656.929
2925
243
330
02/2019 →
450 4MATIC
M 256.930
2999
270
367
12/2018 →
AMG 53
M 256.930
320
435
12/2018 →
КОД НА ДВИГАТЕЛЯ CC kW HP ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО
S 350 d OM 656.929 2925 210 286 07/2017 → S 350 d
КОД НА ДВИГАТЕЛЯ: OM 656.929
CC: 2925
kW: 210
HP: 286
ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО: 07/2017 →
S 400 d OM 656.929 2925 250 340 07/2017 → S 400 d
КОД НА ДВИГАТЕЛЯ: OM 656.929
CC: 2925
kW: 250
HP: 340
ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО: 07/2017 →
S 450 M 256.930 2987 270 367 09/2017 → S 450
КОД НА ДВИГАТЕЛЯ: M 256.930
CC: 2987
kW: 270
HP: 367
ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО: 09/2017 →
S 500 M 256.930 2987 320 435 09/2017 → S 500
КОД НА ДВИГАТЕЛЯ: M 256.930
CC: 2987
kW: 320
HP: 435
ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО: 09/2017 →
 
КОД НА ДВИГАТЕЛЯ
CC
kW
HP
ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО
S 350 d
OM 656.929
2925
210
286
07/2017 →
S 400 d
OM 656.929
2925
250
340
07/2017 →
S 450
M 256.930
2987
270
367
09/2017 →
S 500
M 256.930
2987
320
435
09/2017 →
  • 654 094 00 04
  • A 654 094 00 04