КАТАЛОГ НА ФИЛТРИ

Режим на търсене

Резултати от търсенето


Назад към списъка
МАСЛЕН ФИЛТЪР

OE 650/8

EAN КОД: 5904608096500
РАЗМЕРИ (mm):
A
65
B
31.5
C
31.5
H
123
 
КОД НА ДВИГАТЕЛЯ CC kW HP ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО
3.0 TDI CRTC 2967 200 272 05/2015 → 3.0 TDI
КОД НА ДВИГАТЕЛЯ: CRTC
CC: 2967
kW: 200
HP: 272
ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО: 05/2015 →
3.0 TDI CSWB 2967 160 218 05/2015 → 3.0 TDI
КОД НА ДВИГАТЕЛЯ: CSWB
CC: 2967
kW: 160
HP: 218
ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО: 05/2015 →
 
КОД НА ДВИГАТЕЛЯ
CC
kW
HP
ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО
3.0 TDI
CRTC
2967
200
272
05/2015 →
3.0 TDI
CSWB
2967
160
218
05/2015 →
КОД НА ДВИГАТЕЛЯ CC kW HP ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО
3.0 TDI (F5) DCPC 2967 210 286 09/2016 → 3.0 TDI (F5)
КОД НА ДВИГАТЕЛЯ: DCPC
CC: 2967
kW: 210
HP: 286
ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО: 09/2016 →
3.0 TDI (F5) CSWB 1968 160 218 11/2016 → 3.0 TDI (F5)
КОД НА ДВИГАТЕЛЯ: CSWB
CC: 1968
kW: 160
HP: 218
ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО: 11/2016 →
3.0 TDI quattro (F5) CRTC 2967 200 272 02/2017 → 3.0 TDI quattro (F5)
КОД НА ДВИГАТЕЛЯ: CRTC
CC: 2967
kW: 200
HP: 272
ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО: 02/2017 →
 
КОД НА ДВИГАТЕЛЯ
CC
kW
HP
ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО
3.0 TDI (F5)
DCPC
2967
210
286
09/2016 →
3.0 TDI (F5)
CSWB
1968
160
218
11/2016 →
3.0 TDI quattro (F5)
CRTC
2967
200
272
02/2017 →
КОД НА ДВИГАТЕЛЯ CC kW HP ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО
45 TDI 3.0 quattro DDVE 2967 170 231 06/2018 → 45 TDI 3.0 quattro
КОД НА ДВИГАТЕЛЯ: DDVE
CC: 2967
kW: 170
HP: 231
ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО: 06/2018 →
50 TDI 3.0 quattro DDVB 2967 210 286 06/2018 → 50 TDI 3.0 quattro
КОД НА ДВИГАТЕЛЯ: DDVB
CC: 2967
kW: 210
HP: 286
ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО: 06/2018 →
 
КОД НА ДВИГАТЕЛЯ
CC
kW
HP
ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО
45 TDI 3.0 quattro
DDVE
2967
170
231
06/2018 →
50 TDI 3.0 quattro
DDVB
2967
210
286
06/2018 →
КОД НА ДВИГАТЕЛЯ CC kW HP ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО
3.0 TDI CZVB 2967 160 218 09/2014 → 3.0 TDI
КОД НА ДВИГАТЕЛЯ: CZVB
CC: 2967
kW: 160
HP: 218
ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО: 09/2014 →
3.0 TDI CRTD 2967 200 272 09/2014 → 3.0 TDI
КОД НА ДВИГАТЕЛЯ: CRTD
CC: 2967
kW: 200
HP: 272
ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО: 09/2014 →
3.0 TDI CRTF 2967 155 211 09/2014 → 3.0 TDI
КОД НА ДВИГАТЕЛЯ: CRTF
CC: 2967
kW: 155
HP: 211
ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО: 09/2014 →
3.0 TDI CZVF 2967 140 190 11/2015 → 3.0 TDI
КОД НА ДВИГАТЕЛЯ: CZVF
CC: 2967
kW: 140
HP: 190
ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО: 11/2015 →
3.0 TDI CRTE/CZVA 2967 160 218 09/2014 → 3.0 TDI
КОД НА ДВИГАТЕЛЯ: CRTE/CZVA
CC: 2967
kW: 160
HP: 218
ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО: 09/2014 →
 
КОД НА ДВИГАТЕЛЯ
CC
kW
HP
ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО
3.0 TDI
CZVB
2967
160
218
09/2014 →
3.0 TDI
CRTD
2967
200
272
09/2014 →
3.0 TDI
CRTF
2967
155
211
09/2014 →
3.0 TDI
CZVF
2967
140
190
11/2015 →
3.0 TDI
CRTE/CZVA
2967
160
218
09/2014 →
КОД НА ДВИГАТЕЛЯ CC kW HP ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО
3.0 TDI CRTE/CZVA 2967 160 218 05/2014 → 3.0 TDI
КОД НА ДВИГАТЕЛЯ: CRTE/CZVA
CC: 2967
kW: 160
HP: 218
ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО: 05/2014 →
3.0 TDI CRTF 2967 155 211 05/2014 → 3.0 TDI
КОД НА ДВИГАТЕЛЯ: CRTF
CC: 2967
kW: 155
HP: 211
ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО: 05/2014 →
3.0 TDI CRTD 2967 200 272 05/2014 → 3.0 TDI
КОД НА ДВИГАТЕЛЯ: CRTD
CC: 2967
kW: 200
HP: 272
ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО: 05/2014 →
3.0 TDI CZVE, CZVF 2967 140 190 08/2015 → 3.0 TDI
КОД НА ДВИГАТЕЛЯ: CZVE, CZVF
CC: 2967
kW: 140
HP: 190
ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО: 08/2015 →
 
КОД НА ДВИГАТЕЛЯ
CC
kW
HP
ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО
3.0 TDI
CRTE/CZVA
2967
160
218
05/2014 →
3.0 TDI
CRTF
2967
155
211
05/2014 →
3.0 TDI
CRTD
2967
200
272
05/2014 →
3.0 TDI
CZVE, CZVF
2967
140
190
08/2015 →
КОД НА ДВИГАТЕЛЯ CC kW HP ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО
45 TDI 3.0 quattro DDVE 1968 170 231 06/2018 → 45 TDI 3.0 quattro
КОД НА ДВИГАТЕЛЯ: DDVE
CC: 1968
kW: 170
HP: 231
ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО: 06/2018 →
45 TDI 3.0 quattro DDVF 1968 155 211 04/2018 → 45 TDI 3.0 quattro
КОД НА ДВИГАТЕЛЯ: DDVF
CC: 1968
kW: 155
HP: 211
ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО: 04/2018 →
50 TD 3.0 quattro DDVB 2967 210 286 01/2018 → 50 TD 3.0 quattro
КОД НА ДВИГАТЕЛЯ: DDVB
CC: 2967
kW: 210
HP: 286
ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО: 01/2018 →
 
КОД НА ДВИГАТЕЛЯ
CC
kW
HP
ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО
45 TDI 3.0 quattro
DDVE
1968
170
231
06/2018 →
45 TDI 3.0 quattro
DDVF
1968
155
211
04/2018 →
50 TD 3.0 quattro
DDVB
2967
210
286
01/2018 →
КОД НА ДВИГАТЕЛЯ CC kW HP ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО
50 TDI 3.0 quattro DDVC 2967 210 286 09/2017 → 50 TDI 3.0 quattro
КОД НА ДВИГАТЕЛЯ: DDVC
CC: 2967
kW: 210
HP: 286
ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО: 09/2017 →
 
КОД НА ДВИГАТЕЛЯ
CC
kW
HP
ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО
50 TDI 3.0 quattro
DDVC
2967
210
286
09/2017 →
КОД НА ДВИГАТЕЛЯ CC kW HP ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО
3.0 TDI DCPC 2967 210 286 09/2017 → 3.0 TDI
КОД НА ДВИГАТЕЛЯ: DCPC
CC: 2967
kW: 210
HP: 286
ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО: 09/2017 →
 
КОД НА ДВИГАТЕЛЯ
CC
kW
HP
ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО
3.0 TDI
DCPC
2967
210
286
09/2017 →
КОД НА ДВИГАТЕЛЯ CC kW HP ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО
3.0 TDI quattro CVMD 2967 183 249 01/2015 → 3.0 TDI quattro
КОД НА ДВИГАТЕЛЯ: CVMD
CC: 2967
kW: 183
HP: 249
ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО: 01/2015 →
3.0 TDI quattro CZZA/CZZB 2967 160 218 01/2015 → 3.0 TDI quattro
КОД НА ДВИГАТЕЛЯ: CZZA/CZZB
CC: 2967
kW: 160
HP: 218
ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО: 01/2015 →
3.0 TDI quattro CRTC 2967 200 272 01/2015 → 3.0 TDI quattro
КОД НА ДВИГАТЕЛЯ: CRTC
CC: 2967
kW: 200
HP: 272
ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО: 01/2015 →
3.0 TDI quattro / e-tron CUEA/CVZA 2967 190 258 01/2015 → 3.0 TDI quattro / e-tron
КОД НА ДВИГАТЕЛЯ: CUEA/CVZA
CC: 2967
kW: 190
HP: 258
ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО: 01/2015 →
 
КОД НА ДВИГАТЕЛЯ
CC
kW
HP
ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО
3.0 TDI quattro
CVMD
2967
183
249
01/2015 →
3.0 TDI quattro
CZZA/CZZB
2967
160
218
01/2015 →
3.0 TDI quattro
CRTC
2967
200
272
01/2015 →
3.0 TDI quattro / e-tron
CUEA/CVZA
2967
190
258
01/2015 →
КОД НА ДВИГАТЕЛЯ CC kW HP ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО
3.0 TDI quattro CVMD 2967 183 249 02/2018 → 3.0 TDI quattro
КОД НА ДВИГАТЕЛЯ: CVMD
CC: 2967
kW: 183
HP: 249
ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО: 02/2018 →
45 TDI 3.0 quattro DHXC 2967 170 231 07/2018 → 45 TDI 3.0 quattro
КОД НА ДВИГАТЕЛЯ: DHXC
CC: 2967
kW: 170
HP: 231
ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО: 07/2018 →
50 TDI 3.0 quattro DHXA 2967 210 286 07/2018 → 50 TDI 3.0 quattro
КОД НА ДВИГАТЕЛЯ: DHXA
CC: 2967
kW: 210
HP: 286
ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО: 07/2018 →
 
КОД НА ДВИГАТЕЛЯ
CC
kW
HP
ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО
3.0 TDI quattro
CVMD
2967
183
249
02/2018 →
45 TDI 3.0 quattro
DHXC
2967
170
231
07/2018 →
50 TDI 3.0 quattro
DHXA
2967
210
286
07/2018 →
КОД НА ДВИГАТЕЛЯ CC kW HP ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО
3.0 TDI V6 DDXC 2967 165 224 06/2016 → 3.0 TDI V6
КОД НА ДВИГАТЕЛЯ: DDXC
CC: 2967
kW: 165
HP: 224
ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО: 06/2016 →
3.0 TDI V6 DDXA 2967 120 163 06/2016 → 3.0 TDI V6
КОД НА ДВИГАТЕЛЯ: DDXA
CC: 2967
kW: 120
HP: 163
ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО: 06/2016 →
3.0 TDI V6 DDXB 2967 150 204 06/2016 → 3.0 TDI V6
КОД НА ДВИГАТЕЛЯ: DDXB
CC: 2967
kW: 150
HP: 204
ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО: 06/2016 →
3.0 TDI V6 DDXE 2967 190 258 05/2018 → 3.0 TDI V6
КОД НА ДВИГАТЕЛЯ: DDXE
CC: 2967
kW: 190
HP: 258
ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО: 05/2018 →
 
КОД НА ДВИГАТЕЛЯ
CC
kW
HP
ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО
3.0 TDI V6
DDXC
2967
165
224
06/2016 →
3.0 TDI V6
DDXA
2967
120
163
06/2016 →
3.0 TDI V6
DDXB
2967
150
204
06/2016 →
3.0 TDI V6
DDXE
2967
190
258
05/2018 →
КОД НА ДВИГАТЕЛЯ CC kW HP ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО
3.0 TDI CVMD 2967 183 249 04/2018 → 3.0 TDI
КОД НА ДВИГАТЕЛЯ: CVMD
CC: 2967
kW: 183
HP: 249
ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО: 04/2018 →
3.0 TDI CVMC 2967 190 258 04/2018 → 3.0 TDI
КОД НА ДВИГАТЕЛЯ: CVMC
CC: 2967
kW: 190
HP: 258
ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО: 04/2018 →
3.0 TDI DENA 2967 210 286 04/2018 → 3.0 TDI
КОД НА ДВИГАТЕЛЯ: DENA
CC: 2967
kW: 210
HP: 286
ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО: 04/2018 →
3.0 TDI DEND 2967 170 231 04/2018 → 3.0 TDI
КОД НА ДВИГАТЕЛЯ: DEND
CC: 2967
kW: 170
HP: 231
ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО: 04/2018 →
 
КОД НА ДВИГАТЕЛЯ
CC
kW
HP
ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО
3.0 TDI
CVMD
2967
183
249
04/2018 →
3.0 TDI
CVMC
2967
190
258
04/2018 →
3.0 TDI
DENA
2967
210
286
04/2018 →
3.0 TDI
DEND
2967
170
231
04/2018 →
  • 9A7.198.405.20
  • 059 115 561 G
  • 059 198 405 B