КАТАЛОГ НА ФИЛТРИ

Режим на търсене

Резултати от търсенето


Назад към списъка
МАСЛЕН ФИЛТЪР

OE 667/5

EAN КОД: 5904608066671
РАЗМЕРИ (mm):
A
57.5
B
23.5
C
23.5
H
99
 
КОД НА ДВИГАТЕЛЯ CC kW HP ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО
2.0 PT204 1997 183 249 09/2017 → 2.0
КОД НА ДВИГАТЕЛЯ: PT204
CC: 1997
kW: 183
HP: 249
ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО: 09/2017 →
2.0 PT204 1997 147 200 06/2018 → 2.0
КОД НА ДВИГАТЕЛЯ: PT204
CC: 1997
kW: 147
HP: 200
ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО: 06/2018 →
2.0 PT204 1997 221 301 09/2017 → 2.0
КОД НА ДВИГАТЕЛЯ: PT204
CC: 1997
kW: 221
HP: 301
ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО: 09/2017 →
2.0 Diesel 204DTA 1999 183 249 09/2017 → 2.0 Diesel
КОД НА ДВИГАТЕЛЯ: 204DTA
CC: 1999
kW: 183
HP: 249
ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО: 09/2017 →
2.0 Diesel 204DTA 1999 177 241 09/2017 → 2.0 Diesel
КОД НА ДВИГАТЕЛЯ: 204DTA
CC: 1999
kW: 177
HP: 241
ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО: 09/2017 →
2.0 Diesel 204DTD 1999 132 180 09/2017 → 2.0 Diesel
КОД НА ДВИГАТЕЛЯ: 204DTD
CC: 1999
kW: 132
HP: 180
ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО: 09/2017 →
2.0 Diesel 204DTD 1999 110 150 09/2017 → 2.0 Diesel
КОД НА ДВИГАТЕЛЯ: 204DTD
CC: 1999
kW: 110
HP: 150
ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО: 09/2017 →
 
КОД НА ДВИГАТЕЛЯ
CC
kW
HP
ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО
2.0
PT204
1997
183
249
09/2017 →
2.0
PT204
1997
147
200
06/2018 →
2.0
PT204
1997
221
301
09/2017 →
2.0 Diesel
204DTA
1999
183
249
09/2017 →
2.0 Diesel
204DTA
1999
177
241
09/2017 →
2.0 Diesel
204DTD
1999
132
180
09/2017 →
2.0 Diesel
204DTD
1999
110
150
09/2017 →
КОД НА ДВИГАТЕЛЯ CC kW HP ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО
2.0 204PT 1997 177 241 05/2016 → i
from chassis no. 24002
2.0
КОД НА ДВИГАТЕЛЯ: 204PT
CC: 1997
kW: 177
HP: 241
ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО: 05/2016 →

i
from chassis no. 24002
2.0 204PT 1997 184 250 02/2017 → i
from chassis no. 24002
2.0
КОД НА ДВИГАТЕЛЯ: 204PT
CC: 1997
kW: 184
HP: 250
ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО: 02/2017 →

i
from chassis no. 24002
2.0 1997 221 301 06/2017 → i
from chassis no. 24002
2.0
КОД НА ДВИГАТЕЛЯ:
CC: 1997
kW: 221
HP: 301
ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО: 06/2017 →

i
from chassis no. 24002
2.0 D 204DTD 1999 132 180 09/2015 → 2.0 D
КОД НА ДВИГАТЕЛЯ: 204DTD
CC: 1999
kW: 132
HP: 180
ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО: 09/2015 →
2.0 D 204DTA 1999 177 241 02/2017 → 2.0 D
КОД НА ДВИГАТЕЛЯ: 204DTA
CC: 1999
kW: 177
HP: 241
ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО: 02/2017 →
2.0 D 204DTD 1999 120 163 02/2017 → 2.0 D
КОД НА ДВИГАТЕЛЯ: 204DTD
CC: 1999
kW: 120
HP: 163
ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО: 02/2017 →
 
КОД НА ДВИГАТЕЛЯ
CC
kW
HP
ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО
2.0
204PT
1997
177
241
05/2016 →
2.0
204PT
1997
184
250
02/2017 →
2.0
1997
221
301
06/2017 →
2.0 D
204DTD
1999
132
180
09/2015 →
2.0 D
204DTA
1999
177
241
02/2017 →
2.0 D
204DTD
1999
120
163
02/2017 →
КОД НА ДВИГАТЕЛЯ CC kW HP ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО
2.0 (X760) PT204 1999 184 250 02/2017 → i
from chassis no. P16684
2.0 (X760)
КОД НА ДВИГАТЕЛЯ: PT204
CC: 1999
kW: 184
HP: 250
ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО: 02/2017 →

i
from chassis no. P16684
2.0 (X760) PT204 1999 221 301 06/2017 → i
from chassis no. P16684
2.0 (X760)
КОД НА ДВИГАТЕЛЯ: PT204
CC: 1999
kW: 221
HP: 301
ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО: 06/2017 →

i
from chassis no. P16684
2.0 (X760) 1999 177 241 03/2015 → i
from chassis no. P16684
2.0 (X760)
КОД НА ДВИГАТЕЛЯ:
CC: 1999
kW: 177
HP: 241
ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО: 03/2015 →

i
from chassis no. P16684
2.0 (X760) 1999 147 200 03/2015 → i
from chassis no. P16684
2.0 (X760)
КОД НА ДВИГАТЕЛЯ:
CC: 1999
kW: 147
HP: 200
ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО: 03/2015 →

i
from chassis no. P16684
2.0 D (X760) 1999 120 163 03/2015 → 2.0 D (X760)
КОД НА ДВИГАТЕЛЯ:
CC: 1999
kW: 120
HP: 163
ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО: 03/2015 →
2.0 D (X760) 1999 132 180 03/2015 → 2.0 D (X760)
КОД НА ДВИГАТЕЛЯ:
CC: 1999
kW: 132
HP: 180
ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО: 03/2015 →
2.0 D (X760) 204DTA 1999 177 241 02/2017 → 2.0 D (X760)
КОД НА ДВИГАТЕЛЯ: 204DTA
CC: 1999
kW: 177
HP: 241
ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО: 02/2017 →
 
КОД НА ДВИГАТЕЛЯ
CC
kW
HP
ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО
2.0 (X760)
PT204
1999
184
250
02/2017 →
2.0 (X760)
PT204
1999
221
301
06/2017 →
2.0 (X760)
1999
177
241
03/2015 →
2.0 (X760)
1999
147
200
03/2015 →
2.0 D (X760)
1999
120
163
03/2015 →
2.0 D (X760)
1999
132
180
03/2015 →
2.0 D (X760)
204DTA
1999
177
241
02/2017 →
КОД НА ДВИГАТЕЛЯ CC kW HP ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО
2.0 1999 177 241 05/2015 → i
from chassis no. Y53242
2.0
КОД НА ДВИГАТЕЛЯ:
CC: 1999
kW: 177
HP: 241
ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО: 05/2015 →

i
from chassis no. Y53242
2.0 1999 221 301 09/2017 → i
from chassis no. Y53242
2.0
КОД НА ДВИГАТЕЛЯ:
CC: 1999
kW: 221
HP: 301
ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО: 09/2017 →

i
from chassis no. Y53242
2.0 1997 184 250 03/2017 → i
from chassis no. Y53242
2.0
КОД НА ДВИГАТЕЛЯ:
CC: 1997
kW: 184
HP: 250
ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО: 03/2017 →

i
from chassis no. Y53242
2.0 1997 147 200 03/2017 → i
from chassis no. Y53242
2.0
КОД НА ДВИГАТЕЛЯ:
CC: 1997
kW: 147
HP: 200
ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО: 03/2017 →

i
from chassis no. Y53242
2.0 D 1999 120 163 05/2015 → 2.0 D
КОД НА ДВИГАТЕЛЯ:
CC: 1999
kW: 120
HP: 163
ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО: 05/2015 →
2.0 D 1999 132 180 05/2015 → 2.0 D
КОД НА ДВИГАТЕЛЯ:
CC: 1999
kW: 132
HP: 180
ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО: 05/2015 →
2.0 D 204DTA 1999 177 241 03/2017 → 2.0 D
КОД НА ДВИГАТЕЛЯ: 204DTA
CC: 1999
kW: 177
HP: 241
ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО: 03/2017 →
 
КОД НА ДВИГАТЕЛЯ
CC
kW
HP
ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО
2.0
1999
177
241
05/2015 →
2.0
1999
221
301
09/2017 →
2.0
1997
184
250
03/2017 →
2.0
1997
147
200
03/2017 →
2.0 D
1999
120
163
05/2015 →
2.0 D
1999
132
180
05/2015 →
2.0 D
204DTA
1999
177
241
03/2017 →
КОД НА ДВИГАТЕЛЯ CC kW HP ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО
2.0 204PT 1999 213 290 08/2017 → 2.0
КОД НА ДВИГАТЕЛЯ: 204PT
CC: 1999
kW: 213
HP: 290
ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО: 08/2017 →
2.0 204PT 1999 177 241 09/2014 → i
Filter element
2.0
КОД НА ДВИГАТЕЛЯ: 204PT
CC: 1999
kW: 177
HP: 241
ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО: 09/2014 →

i
Filter element
2.0 D 204DTA 1999 177 241 08/2017 → 2.0 D
КОД НА ДВИГАТЕЛЯ: 204DTA
CC: 1999
kW: 177
HP: 241
ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО: 08/2017 →
2.0 D 1999 132 180 06/2015 → 2.0 D
КОД НА ДВИГАТЕЛЯ:
CC: 1999
kW: 132
HP: 180
ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО: 06/2015 →
2.0 D 1999 110 150 06/2015 → 2.0 D
КОД НА ДВИГАТЕЛЯ:
CC: 1999
kW: 110
HP: 150
ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО: 06/2015 →
 
КОД НА ДВИГАТЕЛЯ
CC
kW
HP
ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО
2.0
204PT
1999
213
290
08/2017 →
2.0
204PT
1999
177
241
09/2014 →
2.0 D
204DTA
1999
177
241
08/2017 →
2.0 D
1999
132
180
06/2015 →
2.0 D
1999
110
150
06/2015 →
КОД НА ДВИГАТЕЛЯ CC kW HP ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО
2.0 Sd 4 1999 177 241 04/2017 → 2.0 Sd 4
КОД НА ДВИГАТЕЛЯ:
CC: 1999
kW: 177
HP: 241
ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО: 04/2017 →
2.0 Tdi 4 1999 132 180 04/2017 → 2.0 Tdi 4
КОД НА ДВИГАТЕЛЯ:
CC: 1999
kW: 132
HP: 180
ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО: 04/2017 →
 
КОД НА ДВИГАТЕЛЯ
CC
kW
HP
ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО
2.0 Sd 4
1999
177
241
04/2017 →
2.0 Tdi 4
1999
132
180
04/2017 →
КОД НА ДВИГАТЕЛЯ CC kW HP ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО
2.0 D 204DTD 1999 132 180 2.0 D
КОД НА ДВИГАТЕЛЯ: 204DTD
CC: 1999
kW: 132
HP: 180

2.0 D 204DTD 1999 110 150 2.0 D
КОД НА ДВИГАТЕЛЯ: 204DTD
CC: 1999
kW: 110
HP: 150

2.0 D 204DTA 1999 177 241 08/2017 → 2.0 D
КОД НА ДВИГАТЕЛЯ: 204DTA
CC: 1999
kW: 177
HP: 241
ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО: 08/2017 →
 
КОД НА ДВИГАТЕЛЯ
CC
kW
HP
ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО
2.0 D
204DTD
1999
132
180
2.0 D
204DTD
1999
110
150
2.0 D
204DTA
1999
177
241
08/2017 →
КОД НА ДВИГАТЕЛЯ CC kW HP ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО
2.0 PT204 1997 221 301 09/2017 → i
Filter element
2.0
КОД НА ДВИГАТЕЛЯ: PT204
CC: 1997
kW: 221
HP: 301
ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО: 09/2017 →

i
Filter element
 
КОД НА ДВИГАТЕЛЯ
CC
kW
HP
ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО
2.0
PT204
1997
221
301
09/2017 →
КОД НА ДВИГАТЕЛЯ CC kW HP ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО
2.0 D180 204DTD 1999 132 180 03/2017 → 2.0 D180
КОД НА ДВИГАТЕЛЯ: 204DTD
CC: 1999
kW: 132
HP: 180
ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО: 03/2017 →
2.0 D240 204DTA 1999 147 200 03/2017 → 2.0 D240
КОД НА ДВИГАТЕЛЯ: 204DTA
CC: 1999
kW: 147
HP: 200
ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО: 03/2017 →
2.0 P250 204PT 1997 184 250 03/2017 → 2.0 P250
КОД НА ДВИГАТЕЛЯ: 204PT
CC: 1997
kW: 184
HP: 250
ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО: 03/2017 →
2.0 P300 204PT 1997 221 301 03/2017 → 2.0 P300
КОД НА ДВИГАТЕЛЯ: 204PT
CC: 1997
kW: 221
HP: 301
ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО: 03/2017 →
 
КОД НА ДВИГАТЕЛЯ
CC
kW
HP
ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО
2.0 D180
204DTD
1999
132
180
03/2017 →
2.0 D240
204DTA
1999
147
200
03/2017 →
2.0 P250
204PT
1997
184
250
03/2017 →
2.0 P300
204PT
1997
221
301
03/2017 →
  • G4D3-6A692-AA
  • JDE37128
  • LR073669