Find press articles that interest you
Select Language

ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С ИСТОРИЯТА НА МАРКА FILTRON

Вижте 7 впечатляващи факта…

ПОЛСКО РОДОСЛОВИЕ

От 1982 година филтрите от марка FILTRON се произвеждат в Полша. Първият производствен завод за филтри FILTRON е имал площ едва 13 m2 и се е намирал в наемано помещение, което преди това е било перално помещение. Първите филтри са били произвеждани по занаятчийски метод.

ИМЕТО FILTRON

Вдъхновение за създаването на името FILTRON са били наименованията на японските производители на фотоапарати NIKON и CANON. Създателят на името FILTRON (Пьотр Гиермажяк) не е предполагал, че FILTRON ще се превърне в толкова силна марка с международна разпознаваемост. Първото лого на марка FILTRON е било с лилави цветове.

ДИСТРИБУЦИЯ

Първата дистрибуторска мрежа на филтри FILTRON е създадена в началото на 90-те години и е базирала на развозната търговия, достигаща до продажбените пунктове и до сервизите. Първият каталог на филтри FILTRON е издаден през 1993 година и офертата е обхващала 129 филтъра.

ДИНАМИЧНО РАЗВИТИЕ НА МАРКА FILTRON

За динамичното развитие на марка FILTRON свидетелстват цифрите, свързани с мащаба на продукцията на филтри FILTRON:

1982 година: 13 m² площ, 2 наети служители
Понастоящем: 52 000 m2 площ, 2000 наети служители

ХАРАКТЕРНИ ОПАКОВКИ

През 1999 година въведохме нови опаковки на филтрите FILTRON. Различните цветове на опаковките на отделните групи филтри и до днес са разпознаваем знак на марка FILTRON.

ОСВЕЖАВАНЕ НА МАРКАТА

През 2013 година обликът на марка FILTRON бе освежен с въвеждане на ново лого и още по-разпознаваеми опаковки.

MANN+HUMMEL

От 2016 година марка FILTRON принадлежи на фирма MANN+HUMMEL, която е световен лидер в областта на технологията на филтриране. Във фирма MANN+HUMMEL са наети повече от 20000 лица в повече от 80 държави в света и тя е водещ доставчик на оригинални филтри за най-големите автомобилни концерни.