Find press articles that interest you
Select Language

HISTORIE KABINOVÝCH FILTRŮ

 

Přestože historie motorizace sahá až do osmnáctého století, historie kabinových filtrů je překvapivě krátká a sahá teprve do sedmdesátých let dvacátého století. Právě v tomto období začali výrobci vozidel vědomě analyzovat význam kvality  vzduchu v prostoru pro cestující

Cabin air filters packshot with packaging

Prvním vozidlem, který byl vybaven kabinovým filtrem, byl Saab 900. Bylo to v roce 1979. Parametry prvního kabinového filtru byly ve srovnání s dnešními standardy velmi nízké a kvůli nedostatku zkušebních metod nebyly blíže určeny. Úkolem filtru bylo jednoduše omezit přístup pylu a prachu do interiéru vozu. 

Automobilový průmysl velice rychle pochopil obchodní potenciál výroby a propagace významu kabinových filtrů. Velmi rychle se však ukázalo, jak je těžké uživatele vozidel přesvědčit, že filtrace vzduchu vstupujícího do prostoru pro cestující ve vozidle má nepopiratelné účinky na jejich zdraví. 

Řešením, které přimělo zákazníky k širšímu používání kabinových filtrů, byla doplnění jejich funkčnosti o schopnost pohlcovat pachy. Byly zvažovány různé způsoby, jak se zbavit nepříjemných pachů z prostoru pro cestující, ale nejrozšířenější metodou se stalo použití aktivního uhlí, které se úspěšně používá v průmyslových systémech čištění vzduchu a vody. 

První model kabinového filtru s aktivním uhlím byl použit v roce 1991 ve vozidlech třídy S (Sonderklasse) značky Mercedes Benz. Další filtr tohoto typu byl použit v BMW série 7 v roce 1993.

Dalším důležitým krokem ve vývoji kabinových filtrů se stala řešení, která poskytují antialergickou ochranu. Podnětem k používání zmíněných řešení se staly rozšiřující se znalosti o ohrožení symptomy alergických onemocnění. Podle Světové zdravotnické organizace jsou alergie třetím nejčastějším chronickým onemocněním na světě. 

Je třeba zdůraznit, že všechny kabinové filtry FILTRON jsou standardně vybaveny technologií PROTECT +, která zadržuje alergeny a zabraňuje růstu bakterií a plísní na filtru. Účinnost tohoto řešení byla potvrzena laboratorními testy v institutu MPA v Brémách. Technologie je založena na vrstvě mikročástic (viditelných pod mikroskopem), které přitahují a následně poškozují buňky mikroorganizmů

---

Sortiment FILTRON čítá více než 2700 výrobků a pokrývá 97% evropského trhu osobních vozidel. Vysokou kvalitu filtrů značky FILTRON potvrzují mechanici. Každý rok projde rukama mechaniků ve všech evropských zemích více než 36 milionů filtrů FILTRON.

READ ALSO

PARAFÍN V PALIVOVÉM FILTRU – CO DĚLAT, ABY SE NEOBJEVIL?

OBJEVTE VÝZNAM TŘÍSTUPŇOVÉ TECHNOLOGIE ODLUČOVÁNÍ VODY V PALIVOVÝCH FILTRECH