Návod na výměnu filtrů SPIN-ON

Výměna olejových filtrů typu SPIN-ON vždy probíhá při výměně oleje v motoru. Tuto službu nabízí většina automobilových servisů. Během výměny filtrů SPIN-ON se doporučuje použít níže uvedený postup, jehož cílem je zajištění správné funkce filtru v olejové soustavě motoru, ochrana před vytékáním oleje a možným poškozením vnitřních prvků motoru.

fp_0003_04
 1. Zvedněte kapotu a odšroubujte uzávěr hrdla k nalévání oleje. Uzávěr odložte na kryt vzduchového filtru nebo jinou rovnou plochu (To vám připomene, že jste ještě nedoplnili nový olej do motoru).
 2. Vyšroubujte vypouštěcí zátku oleje. Pokud jich je více, vyšroubujte všechny. Zkontrolujte stav těsnění zátek. Pokud jsou poškozeny, vyměňte je za nové.

 3. Vyšroubujte olejový filtr SPIN-ON, v případě nutnosti použijte speciální klíče.

 4. Důkladně očistěte plochy, jimiž filtr přiléhá k bloku motoru, a ujistěte se, že na nich nezůstalo staré těsnění filtru. Poté naneste na horní povrch těsnění nového filtru tenkou vrstvu čistého motorového oleje.
  Upozornění: K tomuto účelu nikdy nepoužívejte tuhá maziva!

 5. Nový filtr důkladně přišroubujte k motoru. Závit musí být přišroubovaný opravdu rovně. U motorů s turbodmychadlem může být nutné naplnit filtr čistým olejem před přišroubováním k motoru. Přečtěte si doporučení výrobce vozidla na toto téma. Filtr šroubujte až do okamžiku, kdy těsnění filtru přijde do kontaktu s blokem motoru, poté dotáhněte podle doporučení uvedených na filtru nebo obalu. Většinou je to o 3/4 otáčky nebo o 1 otáčku. U filtrů ve vznětových motorech to může být více.
  Pamatujte, že filtr nesmíte šroubovat silou a nepřekračujte doporučený počet otáček!

 6. Do motoru nalévejte čistý olej až do dosažení výrobcem doporučené hladiny. Poté utáhněte uzávěr hrdla k nalévání oleje. Spusťte motor a zkontrolujte, zda kontrolka tlaku oleje zhasla nebo se ujistěte, že tlak oleje dosáhl normální úrovně na ukazateli tlaku, pokud je ve vozidle instalován.

 7. Vypněte motor a zkontrolujte, zda je hladina oleje v motoru v rozmezí, jaké doporučuje výrobce. Doplňte olej do požadované úrovně.

 8. Znovu spusťte motor a zkontrolujte, zda v okolí těsnění filtru a vypouštěcích zátek nedochází k vytékání oleje.

 9. Vypněte motor a zavřete kapotu.

 10. Použitý filtr a použitý olej umístěte do speciálních nádob na nebezpečný odpad a zajistěte jejich recyklaci v souladu s předpisy o ochraně životního prostředí. Nezapomeňte, že použité filtry ani olej se nesmí vyhazovat do kontejnerů na komunální odpad, který je vyvážen na skládky!

Sestaveno na základě Filter Manufacturers Council - Technical Service Bulletin 93-3R1

---

Sortiment FILTRON čítá více než 2700 výrobků a pokrývá 97% evropského trhu osobních vozidel. Vysokou kvalitu filtrů značky FILTRON potvrzují mechanici. Každý rok projde rukama mechaniků ve všech evropských zemích více než 36 milionů filtrů FILTRON.

NÁVRAT

Přečtěte si také: