ODPOVĚDNOST ZA KVALITU

Všechny filtry značky FILTRON se vyznačují vysokou kvalitou, zaručenou výrobními standardy, které dodržujeme. Úroveň našich standardů byla potvrzena četnými oceněními kvality automobilových koncernů a certifikáty shody s normami IATF 16949 a ISO 14001:2015.

Na kvalitě filtrů FILTRON se podílejí také naše zkušenosti dodavatele originálního vybavení a laboratorní standardy kontroly filtrů. V naší moderní laboratoři používáme více než 60 výzkumných metod v souladu s mezinárodními normami. Kontrolujeme kvalitu materiálů používaných ve výrobě, dále účinnost a odolnost hotových výrobků.

Vzhledem k výše uvedenému zaručujeme, že:

jakosc_1
Každý filtr vyrobený a uvedený na trh pod značkou FILTRON® je bez materiálových a výrobních vad a udržuje si své parametry a vlastnosti po celou dobu používání v souladu s určením, které pro něj předpokládá a doporučuje výrobce motoru, motorového vozidla nebo stroje, jemuž je filtr určen.
jakosc_2
Pokud filtr značky FILTRON® vykazuje vady, k jejichž zjištění došlo v okamžiku montáže nebo v období jeho používání vymezeném výrobcem motoru, motorového vozidla nebo stroje, jemuž je filtr určen, zajistíme výměnu vadného výrobku za produkt bez těchto vad.​
jakosc_3
Zavazujeme se k pokrytí za daných okolností opodstatněných nákladů, jako jsou náklady za vykonanou práci a náklady na výměnu poškozených dílů, které zákazník vynaložil v důsledku vadné činnosti filtrů FILTRON®. Neneseme však zodpovědnost za žádnou ztrátu potenciálních zisků, příjmů či jiné vzniklé ztráty.
jakosc_4
Záruka se nevztahuje na případy, kdy byl filtr nesprávně instalován nebo používán v rozporu s doporučeními výrobce, byl zničen nebo používán pro automobilové závody či v motorech, které prošly neautorizovanou úpravou.
product_quality2
Jak uplatňovat záruku?
Pro uplatnění nároků vyplývajících z této záruky musí zákazník podat reklamaci u autorizovaného distributora značky FILTRON® neprodleně, nejpozději do 30 dní od okamžiku zjištění vady. Dále je zákazník povinen poskytnout vadný produkt oddělení zajištění kvality MANN+HUMMEL FT Poland společnost s ručením omezeným Sp. k. za účelem provedení příslušného ohledání a znaleckých posudků. V případě nutnosti je zákazník povinen na žádost zástupce MANN+HUMMEL FT Poland
společnost s ručením omezeným Sp. k. poskytnout k dispozici motor, vozidlo nebo stroj, na který je nárok uplatňován v zájmu ověření rozsahu škody a příčiny jejího vzniku.
 
Stáhněte si celý text záruky ve formátu pdf