ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΣΤΑ ΦΙΛΤΡΑ ΛΑΔΙΟΥ - ΜΑΘΕΤΕ ΤΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥΣ

Μέσα στα φίλτρα λαδιού με αφαιρετό στοιχείο SPIN-ON μπορούν να υπάρχουν τρείς τύποι βαλβίδων Η χρήση τους σε κάθε φίλτρο εξαρτάται από την κατασκευή του φίλτρου που ορίζεται από τον κατασκευαστή του κινητήρα ή του οχήματος. Μάθετε τις λειτουργίες των συγκεκριμένων βαλβιδών και μάθετε γιατί η δράση του είναι τόσο σημαντική:
fp_0002_03
Βαλβίδα αντεπιστροφής (anti-drainback valve)
Πιο συχνά έχει τη μορφή ελαστικής μεμβράνης που συγκολλάται στο εσωτερικό μέρος του καλύμματος του φίλτρου με αφαιρετό στοιχείο. Αυτή η μεμβράνη καλύπτει ανοίγματα μέσα από τα οποία στο φίλτρο περνάει μολυσμένο λάδι. Ο σκοπός της βαλβίδα αντεπιστροφής είναι να προστατεύει από διαρροή λαδιού από το φίλτρο, αφού ο κινητήρας απενεργοποιηθεί. Η βαλβίδα αντεπιστροφής χρειάζεται για τα φίλτρα που βιδώνονται από το πλάι ή από τα επάνω του κορμού του κινητήρα (αν το φίλτρο λειτουργεί με το κάλυμμά του προς τα πάνω, τότε τη λειτουργία της βαλβίδας αντεπιστροφής την εκτελεί η βαρύτητα).
Βαλβίδα ασφαλείας (BY-PASS VALVE)
Προστατεύει από διαρροή λαδιού από το φίλτρο, μετά από απενεργοποίηση του κινητήρα. Έτσι, λειτουργεί παρόμοια με τη βαλβίδα αντεπιστροφής - ενώ αυτή η βαλβίδα βρίσκεται στην «καθαρή πλευρά» του φίλτρου. Έτσι, το φίλτρο είναι συνεχώς γεμάτο λάδι - ανεξάρτητα από το γεγονός αν το φίλτρο λειτουργεί ή όχι. Αφού ενεργοποιήσετε τον κινητήρα, η βαλβίδα Anti-Syphon Valve μειώνει σημαντικά τη διάρκεια στεγνής τριβής μεταξύ των εξαρτημάτων που συνεργάζονται, διότι συμβάλλει στη γρήγορη ροή λαδιού στον κινητήρα.
Βαλβίδα ECO (Anti-syphon Valve)
Προστατεύει από διαρροή λαδιού από το φίλτρο μετά από απενεργοποίηση του κινητήρα. Τότε λειτουργεί παρόμοια στη βαλβίδα αντεπιστροφής - ενώ αυτή η βαλβίδα βρίσκεται στην «καθαρή πλευρά» του φίλτρου. Έτσι το φίλτρο συνεχώς είναι γεμάτο λάδι - ανεξάρτητα από το γεγονός αν το φίλτρο λειτουργεί ή όχι. Αφού ενεργοποιήσετε τον κινητήρα, η βαλβίδα Anti-Syphon Valve σημαντικά μειώνει τη διάρκεια στεγνής τριβής μεταξύ των εξαρτημάτων που συνεργάζονται, διότι συμβάλλει στη γρήγορη ροή λαδιού στον κινητήρα.
---
Η ποικιλία των φίλτρων FILTRON περιλαμβάνει πάνω από 2700 προϊόντα και διασφαλίζει την κάλυψη του 97% της ευρωπαϊκής αγοράς των επιβατικών αυτοκινήτων. Οι μηχανικοί αξιοποιούν την υψηλή ποιότητα της μάρκας FILTRON. Κάθε χρόνο πάνω από 36 εκατομμύρια φίλτρα FILTRON φτάνουν στα χέρια των μηχανικών όλων των ευρωπαϊκών χώρων.
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Διαβάστε επίσης: