Znajdź interesujące Cię artykuły prasowe
Wybierz język

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA JAKOŚĆ

Wszystkie filtry marki FILTRON odznaczają się wysoką jakością, na którą bezpośredni wpływ mają stosowane przez nas standardy produkcji. Standardy te są udokumentowane licznymi wyróżnieniami jakościowymi koncernów motoryzacyjnych oraz certyfikatami zgodności z normami IATF 16949 czy ISO 14001:2015.

Na jakość filtrów FILTRON mają również wpływ nasze kompetencje dostawcy oryginalnego wyposażenia oraz standardy laboratoryjnej kontroli filtrów. W naszym nowoczesnym laboratorium stosujemy ponad 60 metod badawczych zgodnych z międzynarodowymi normami. Kontrolujemy zarówno jakość materiałów używanych do produkcji, jak i wytrzymałość oraz skuteczność gotowych produktów.

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM ZAPEWNIAMY, ŻE:

Każdy filtr wyprodukowany i wprowadzany na rynek pod marką FILTRON® jest wolny od wad materiałowych i produkcyjnych oraz zachowuje swoje parametry i właściwości przez cały okres stosowania zgodnie z przeznaczeniem przewidzianym i zalecanym przez producentów silników, pojazdów silnikowych i urządzeń do których jest przeznaczony.

Jeśli filtr pod marką FILTRON® ma wady ujawnione w momencie montażu lub podczas jego użytkowania w okresie przewidzianym przez producenta silnika, pojazdu silnikowego bądź urządzenia, do którego filtr jest przeznaczony, gwarantujemy wymianę wadliwego produktu na produkt wolny od takich wad.

Zobowiązujemy się do pokrycia poniesionych przez klienta kosztów uzasadnionych okolicznościami, takich jak koszty pracy i wymiany uszkodzonych części, których powstanie było wynikiem wadliwego funkcjonowania filtrów FILTRON®. Nie odpowiadamy natomiast za żadną utratę potencjalnych zysków, przychodów i inne powstałe straty.

Gwarancja nie obejmuje sytuacji, w której filtr został nieprawidłowo zamontowany i był eksploatowany niezgodnie z zaleceniem producenta, został zniszczony lub był używany w wyścigach samochodowych lub w niefabrycznie zmodyfikowanych silnikach.

Jak skorzystać z naszej gwarancji? 

IW celu realizacji uprawnień wynikających z gwarancji, klient zobowiązany jest złożyć reklamację u autoryzowanego dystrybutora marki FILTRON® niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od momentu wykrycia wady. Ponadto, klient zobowiązany jest udostępnić wadliwy produkt Działowi Zapewnienia Jakości MANN+HUMMEL FT Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. celem przeprowadzenia stosownych badań i ekspertyz. Jeśli sytuacja tego wymaga, zobowiązany jest także na żądanie przedstawiciela MANN+HUMMEL FT Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. udostępnić silnik, pojazd lub urządzenie, którego dotyczy roszczenie, celem sprawdzenia rozmiaru szkody i przyczyny jej powstania.

 

Pobierz pełną treść naszej gwarancji w pliku pdf