Znajdź interesujące Cię artykuły prasowe
Wybierz język

Polityka prywatności

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony internetowej i zainteresowanie naszą firmą. Ochrona Państwa danych osobowych jest dla nas ważnym zagadnieniem. Z tego powodu przestrzeganie surowych przepisów prawnych dotyczących ochrony danych jest dla nas sprawą oczywistą. U podwalin ochrony danych leży kwestia przejrzystości. Dlatego zależy nam, aby zawsze mieli Państwo pewność, co do tego, w jakich przypadkach przechowujemy które z Państwa danych osobowych, w jakim celu je wykorzystujemy, ale także jak mogą Państwo ograniczyć ich wykorzystanie lub mu zapobiec. Nasze zasady dotyczące ochrony danych zostały opracowane w taki sposób, aby były zgodne z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

I. Administrator

MANN+HUMMEL FT Poland

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

ul. Wrocławska 145,

63-800 GOSTYŃ, POLSKA

Tel. +48 65 572 89 00

II. Adres inspektora ochrony danych

Z naszym inspektorem ochrony danych można skontaktować się pod następującym adresem: data.protection@mann-hummel.com

MANN+HUMMEL FT Poland

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

ul. Wrocławska 145,

63-800 GOSTYŃ, POLSKA

III. Podstawa prawna przetwarzania

Dane osobowe gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy tylko wtedy, gdy jesteśmy do tego prawnie upoważnieni lub gdy wyrazili Państwo na to zgodę.

W przypadkach gdy uzyskamy zgodę osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych osobowych, art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych (RODO) służyć będzie jako podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.

W przypadku przetwarzania danych osobowych, które jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, art. 6 par. 1b RODO służyć będzie jako podstawa prawna. Dotyczy to również operacji przetwarzania, które są niezbędne do realizacji działań przed podpisaniem umowy.

W przypadkach gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega nasza firma, art. 6 ust. 1 lit. c RODO służyć będzie jako podstawa prawna. Jako firma podlegamy ustawowo nałożonym obowiązkom przechowywania danych.

Jeżeli żywotne interesy osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej wymagają przetwarzania danych osobowych, art. 6 ust. 1 lit. d RODO służyć będzie jako podstawa prawna.

Jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do zabezpieczenia uzasadnionego interesu naszej firmy lub osoby trzeciej, a interesy, podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, nie przeważają nad tym pierwszym interesem, art. 6 ust. 1 lit. f RODO służyć będzie jako podstawa prawna przetwarzania.

IV. Odbiorca danych

Co do zasady, przetwarzamy dane osobowe tylko wtedy, gdy otrzymaliśmy na to Państwa zgodę lub zezwolenie na mocy prawa. Dotyczy to również przekazywania danych osobom trzecim. Nie przekazujemy Państwa danych osobowych osobom trzecim w celach marketingu bezpośredniego.

Państwa dane będą przetwarzane i wykorzystywane na terenie UE/EOG. W przypadku niektórych procesów konieczne jest jednak również przetwarzanie poza UE/EOG. Jeżeli Państwa dane są przetwarzane poza UE/EOG, podejmiemy wszelkie niezbędne środki, aby zapewnić, że przetwarzanie jest zgodne z przepisami dotyczącymi ochrony danych wynikającymi z art. 44 RODO. Możemy udostępniać Państwa dane osobowe następującym odbiorcom zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami dotyczącymi ochrony danych:

·       osobom trzecim, które wspierają nas w prowadzeniu strony internetowej,

·       w ramach grupy MANN+HUMMEL,

·       w ramach ważnego postępowania prawnego.

Podejmujemy również odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych przed kradzieżą, inną formą utraty, niewłaściwym wykorzystaniem oraz wszelkim nieuprawnionym dostępem w trakcie przetwarzania.

V. Przysługujące Państwu prawa

Prawa osób, których dane dotyczą

Jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane, w rozumieniu RODO są Państwo wówczas osobą, której dotyczą dane. Państwa prawa zostały uregulowane w rozdziale III RODO. Posiadają Państwo prawo dostępu do danych przetwarzanych przez administratora, prawo do sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do odwołania, prawo do informacji, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do wycofania zgody oraz prawo do niepodlegania decyzji opartej na wyłącznie zautomatyzowanym przetwarzaniu.

Aby skorzystać z praw przysługujących Państwu jako osobie, której dane dotyczą, prosimy o wysłanie wiadomości e-mail na adres: data.protection@mann-hummel.com

Prawo do odwołania się do organu nadzorczego

Niezależnie od innych środków prawnych lub sądowych, mają Państwo prawo złożyć skargę do organu nadzorczego, w szczególności w kraju członkowskim, gdzie mają Państwo miejsce zamieszkania, w którym znajduje się miejsce Państwa pracy lub w którym domniemane naruszenie miało miejsce, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

Organ nadzorczy, do którego kierowana jest skarga, informuje skarżącego o statusie i wyniku rozpatrzenia skargi, w tym o możliwości podjęcia kroków prawnych zgodnie z art. 78 RODO.

Na mocy art. 77 RODO, mogą Państw skierować swoją skargę do polskiego organu ochrony danych (https://uodo.gov.pl/en)

VI. Zastrzeżenie prawa do zmiany polityki

Zastrzegamy sobie prawo do dostosowania niniejszej polityki prywatności danych do przepisów prawnych.

VII. Strona www MANN+HUMMEL FT Poland

https://filtron.eu

 

Gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, ogólne informacje o tym procesie są automatycznie zapisywane w pliku protokołu. Służy to wyłącznie celom systemowym. Przechowywane dane dotyczące użytkowania nie są przechowywane razem z innymi danymi osobowymi. Następujące dane są zapisywane przy każdym wejściu na stronę internetową:

·       anonimizowane adresy IP

·       data i godzina złożenia żądania (GMT)

·       lokalizacja dostępu

·       komunikat informujący, czy „odpytywanie” (polling) zakończyło się sukcesem (kod statusu)

·       ilość przekazywanych danych

·       strona internetowa, na której miał miejsce dostęp

·       opis typu używanej przeglądarki

·       wykorzystywany system operacyjny

Powyższe dane nie są przekazywane osobom trzecim i nie przeprowadza się żadnej innej analizy, chyba że istnieje ku temu prawny obowiązek.

Kontakt

W przypadku kontaktu z nami, będziemy przechowywać Państwa dane w celu przetworzenia zapytania oraz na wypadek konieczności prowadzenia dalszej korespondencji.

Dane osobowe są zbierane za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego w celu przetworzenia Państwa zapytania. Informacje obowiązkowe są oznaczone gwiazdką (*). Wszystkie inne szczegóły podawane są dobrowolnie.

Wszystkie dane zostaną usunięte po zakończeniu przetwarzania Państwa żądania, gdy cel nie ma już zastosowania i przechowywanie nie jest już konieczne, lub zastosowane zostanie ograniczone przetwarzanie, jeśli istnieją prawne lub w inny sposób nakazane zobowiązania do przechowywania.

 

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest:

·       art. 6 ust. 1 lit. a RODO, jeśli wyrazili Państwo zgodę

·       art. 6 ust. 1 lit. b RODO

·       art. 6 ust. 1 lit. f RODO, ponieważ w naszym uzasadnionym interesie leży udzielanie odpowiedzi na Państwa zapytania

MANN+HUMMEL International GmbH & Co. KG jest częścią grupy MANN+HUMMEL. W celu przetworzenia Państwa zapytania może być konieczne, abyśmy przekazali Państwa dane i żądania w ramach Grupy MANN+HUMMEL. Dane te nie będą w tym kontekście przekazywane innym podmiotom trzecim. Dane te będą wykorzystane wyłącznie do obsługi Państwa zapytania. Po całkowitym przetworzeniu Państwa wniosku dane te są w całości usuwane. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy dane podlegają ustawowemu okresowi przechowywania danych lub innemu określonemu obowiązkowi przechowywania.

Dalsze informacje na temat przetwarzania danych osobowych naszych partnerów biznesowych można znaleźć tutaj.

FILTRON Academy

Oferujemy udział w szkoleniach produktowych online. W tym celu należy zarejestrować się na wybrany termin szkolenia na naszej stronie internetowej (https://academy.filtron.eu/homepage/). Będziemy przetwarzać Państwa dane rejestracyjne (imię i nazwisko, adres e-mail) w celu organizacji uczestnictwa. Przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Podczas szkolenia online uczestnicy są widoczni w wykorzystywanym do tego narzędziu. Po zakończeniu udziału w szkoleniu Państwa dane będą przetwarzane w celu oceny szkolenia i usuwane po ustaniu celu.

Newsletter

Istnieje możliwość zapisania się na otrzymywanie bezpłatnych newsletterów, które będą informowały o aktualizacjach i ofertach naszych produktów. Państwa dane osobowe będą przetwarzane podczas rejestracji w celu wysyłania newsletterów. Przetwarzanie odbywa się w naszym systemie CRM. Państwa dane osobowe (imię i nazwisko, adres e-mail) są w tym celu przekazywane do systemu CRM.

Po zarejestrowaniu się na newsletter, otrzymają Państwo e-mail z potwierdzeniem w celu weryfikacji tożsamości (double opt-in). Przechowujemy Państwa adres IP i datę rejestracji. Przechowywanie to służy jedynie jako dowód dla organów nadzorczych oraz w przypadku, gdy osoba trzecia bezprawnie korzysta z adresu e-mail i rejestruje się do newslettera bez wiedzy osoby uprawnionej.

W każdej chwili mogą Państwo odwołać swoją zgodę na przechowywanie danych i otrzymywanie newslettera w przyszłości. Odwołanie może nastąpić poprzez kliknięcie linku w treści newslettera. Po odwołaniu nie będą już Państwo otrzymywać newslettera.

Korzystanie z newsletterów analizujemy w sposób pseudonimizowany. W tym celu rejestrowane są wskaźniki otwarcia newslettera, twarde i miękkie zwrotki, aby sprawdzić dostarczalność newslettera, jak również liczba przekazanych newsletterów. Analiza ta nie pozwala na wyciąganie jakichkolwiek wniosków na temat danych osobowych, takich jak Państwa adresy e-mail.

VIII. Pliki cookie

Na naszej stronie internetowej korzystamy z plików cookie. Są to tymczasowe pliki cookie, usuwane automatycznie po zamknięciu przeglądarki. Należą do nich w szczególności sesyjne pliki cookie. Używamy również trwałych plików cookie. Są one automatycznie usuwane po określonym czasie, który może się różnić w zależności od zastosowanego pliku cookie.

Stosowane są przez nas następujące rodzaje plików cookie:

·       Niezbędne pliki cookie

·       Pliki cookie analizujące wydajność

·       Pliki cookie dla celów marketingowych (marketingowe pliki cookie)

 

Podstawą prawną stosowania plików cookie jest:

·       art. 6 ust. 1 lit. f RODO

·       art. 6 ust. 1 lit. a RODO