Find press articles that interest you
Select Language

FAQ – ČESTO POSTAVLJANA PITANJA

KVALITET

Sve FILTRON filtere karakteriše visok kvalitet na šta direktno utiče primena naših proizvodnih standarda. Ovi standardi su potvrđeni brojnim nagradama za kvalitet od strane automobilskih koncerna, kao i sertifikatima o usklađenosti sa standardima ISO / TS 16949: 2009 i ISO 14001: 2004.

Na kvalitet FILTRON filtera utiču i naše kompetencije kao dobavljača originalne opreme te standardi laboratorijske kontrole. U našoj savremenoj laboratoriji koristimo preko 60 metoda ispitivanja u skladu s međunarodnim standardima. Kontrolišemo takođe i kvalitet materijala koji se koriste za proizvodnju, kao i jačinu i efikasnost gotovih proizvoda.

Da. Sarađujemo s vodećim automobilskim kompanijama za koje projektujemo i proizvodimo više od 100 originalnih modela filtera za kompanije kao što su: Mercedes-Benz, Volkswagen, Jaguar, Rolls-Royce, Renault, Volvo i Tesla (ukupno više od 20 marki). Naše dugogodišnje iskustvo u proizvodnji filtera montiranih kao deo originalne opreme prenosi se na kvalitet FILTRON filtera.

Ne. U skladu sa Uredbom Komisije Evropske unije br. 461/2010 od 27. maja 2010. godine, montiranje originalnog filtera FILTRON ne poništava fabričku garanciju. Montaža se međutim mora izvesti u skladu s uputstvom opisanim u aktuelnom katalogu FILTRON filtera.

Da. Garantujemo visok kvalitet filtera FILTRON i preuzimamo odgovornost za oštećenja motora vozila koa su posledica njihovog neispravnog rada. Međutim, garancija ne pokriva oštećenja motora nastala usled nepravilnog montiranja filtera u sistemu za filtriranje i eksploatacije suprotne uputstvima za upotrebu.

Za više informacija o garanciji pogledajte deo pod nazivom  Odgovornost za kvalitet

Reklamacije se uvek moraju podneti na mestu gde je filter kupljen. Naša kompanija prihvata reklamacije isključivo od distributera FILTRON filtera.

Za više informacija o garanciji pogledajte deo pod nazivom Odgovornost za kvalitet

ASORTIMAN PROIZVODA

FILTERI GORIVA
PP spin-on filter goriva
PE ECO uložak filtera goriva (sa plastičnim dnom)
PM uložak filtera goriva (sa metalnim dnom)
PW uložak filtera goriva sa filtracionim medijumom Non-Woven
PK separator vode / predfilter
PS uložak filtera goriva sa plastičnim kućištem

FILTERI ULJA
OP spin-on filter ulja
OE ECO uložak filtera ulja (sa plastičnim dnom)
OM uložak filtera ulja sa metalnim dnom (ako se broj završava slovom H, to znači da je reč o hidrauličnom filteru)
OT filter ulja menjača (transmission)
OR filter za ulje rotora)
OC filter ulja u metalnom kućištu

FILTERI VAZDUHA
AP panelni filter vazduha(panel)
AR okrugli filter vazduha (round)
AK filter vazduha sa plastičnim elementima
AD oisušivač vazduha (dryer)
AE isušivač vazduha (dryer)
AM filter vazduha s metalnim dnom (metal). Ako se broj završava slovom W, to znači da je reč o elementu za zaštitu filtera

FILTERI KABINE
K standardni filter kabine
K…A A filter kabine s aktivnim ugljem (ako se broj završava slovom A)
K…-3X 3X broj sa slovom X na kraju broja označava broj filtera u pakovanju. Na primer: u filteru K1105A-2X su dva filtera s aktivnim ugljem

POSEBNI FILTERI
SE separator
CW filter rashladne tečnosti
UE karbamid filter (Urea filter)

Naš asortiman filtera pokriva 97% evropskog tržišta vozila. Nudimo sve vrste filtera za automobilsku industriju, kao i filtere za mašine, tešku opremu i specijalizovane uređaje. Naša ponuda uključuje preko 2.700 vrsta filtera.

Da, imamo široku ponudu filtera za TNG instalacije koji mogu da se nađu u sekciji posebni filteri.

Da. Proizvodimo i filtere za pojedinačne narudžbine. Važan element je specifikacija parametara za izradu takvog filtera i slanje uzorka i/ili tehničkih karakteristika. Takođe nudimo uslugu regeneracije filtera koja se zasniva na zameni korištenog medijuma ili semeringa novim (a da se sačuvaju postojeći elementi konstrukcije filtera kao što su dno, jezgro, ventili, itd…).

Dodatne informacije o izradi filtera po narudžbini daće vam osobe sa odeljenja za proizvode čiji se kontakt nalazi na kartici za kontakt

Ako vašu mašinu ne možete da pronađete u FILTRON katalogu, preporučujemo da se obratite menadžeru proizvodnje (tel. 065 572 90 18) ili specijalisti za maloserijsku proizvodnju industrijskih filtera (tel. 065 578 89 90).

Mi ne prodajemo direktno naše filtere. Naše proizvode možete naći kod naših distributera, kao i u boljim prodavnicama i auto-servisima.