Find press articles that interest you
Select Language

FILTERI ULJA

Filter ulja zaustavlja nečistoće koje putem ulja prolaze u komoru za sagorevanje kao rezultat habanja delova motora koji međusobno sarađuju. Da nema filtera, zaprljano ulje bi povećalo habanje pokretnih delova što bi neposredno izazivalo veći rizik od oštećenja motora.

ŠTA IZDVAJA FILTRON FILTERE ULJA?

Materijali vrhunskog kvaliteta

Laboratorijski kontrolišemo kvalitet materijala koje koristimo za proizvodnju filtera i zato smo sigurni da kako filtracioni medijum, tako i ventili, opruge i kućišta i ostali elementi filtera ispunjavaju stroge zahteve čak i u najtežim uslovima.

Proverena zaptivenost

Tokom proizvodnog procesas provodimo brojne testove zaptivenosti filtera ulja s kućištem. Za ove testove koristimo modernu i automatizovanu mernu opremu. Zahvaljujući tome možete da budete sigurni da su FILTRON filteri otporni na curenje ulja.

Precizni ventili prilagođeni zahtevima

U spin-on filterima ulja s ventilima je važno da su konstrukcija i karakteristike ventila prilagođene zahtevima koje je odredio proizvođač motora ili vozila. U toku proizvodnje ventila za FILTRON filtere ulja uzimaju se u obzir individualni zahtevi kako bi filter uvek ispunjavao svoju ulogu u sistemu za podmazivanje.

Primena savremene plastike

Aktuelni trend u branši filtracije je zamenjivanje metalnih elemenata u filterima ulja elementima od plastike, što ima za cilj lakše zbrinjavanje filtera i smanjivanje njegove težine. Plastika koju koristimo temeljno se laboratorijski testira. Upravo zato kvalitet filtera je u skladu sa strogim zahtevima.

SAZNAJTE 5 ČINJENICA O FILTERIMA ULJA ZA KOJE ZNAJU MEHANIČARI, A NJIHOVI KLIJENTI I NE BAŠ

Više zanimljivih VIDEO sadržaja za mehaničare možete da nađete na našem YouTube kanalu - The Mechanics by FILTRON


Kompetencije dobavljača originalne opremeVisok kvalitet FILTRON filtera proizilazi iz kompetencija naše kompanije MANN+HUMMEL koja je vodeći dobavljač originalnih filtera za najveće automobilske kompanije. MANN+HUMMEL je svetski lider u tehnologiji filtracije.

Cabin air filter

STRUKTURA SPIN-ON FILTERA ULJA

TIPOVI FILTERA ULJA

Spin-on filteri

Ovaj filter se sastoji od uloška koji je smešten u čeličnom kućištu s navojem uz pomoć kog se filter pričvršćuje neposredno na kućište motora. Prednost spin-on filtera je velika otpornost konstrukcije na opterećenja i njegova jednostavna zamena. Zato prilikom zamene filtera ulja praktično nema rizika od unošenja nečistoća u sistem za podmazivanje motora.

Ulošci filtera ulja

Ugrađuju se u nepropusna kućišta, integrisana s motorom. Obično kućišta imaju sve ventile potrebne za pravilan rad filtera u sistemu za podmazivanje motora te elemente za pozicioniranje filtracionog uloška koji garantuju njegovu zaptivenost u kućištu. Moderni ulošci filtera ulja se proizvode bez metalnih delova. Kako dna, tako i jezgra filtera tog tipa prave se od moderne plastike. Odsustvo metalnih komponenti omogućava jednostavnije zbrinjavanje filtera.

ČLANCI O FILTERIMA ULJA

VENTILI U FILTERIMA ULJA – UPOZNAJTE NJIHOVE FUNKCIJE I DELOVANJE

   

NE BIRAJTE FILTER SAMO NA OSNOVU DIMENZIJA KUĆIŠTA I NAVOJA!

   

Oil Filters macro spin-on

UPUTSTVA ZA ZAMENU SPIN-ON FILTERA

   

KONTROLNA LAMPICA PRITISKA ULJA – DA LI JE POKAZATELJ KVALITETA FILTERA