filtry_oleju Filteri ulja

Filter ulja zaustavlja nečistoće koje putem ulja prolaze u komoru za sagorevanje kao rezultat habanja delova motora koji međusobno sarađuju. Da nema filtera, zaprljano ulje bi povećalo habanje pokretnih delova što bi neposredno izazivalo veći rizik od oštećenja motora.

ŠTA IZDVAJA FILTRON FILTERE ULJA?

f_ol_1

Materijali vrhunskog kvaliteta

Laboratorijski kontrolišemo kvalitet materijala koje koristimo za proizvodnju filtera i zato smo sigurni da kako filtracioni medijum, tako i ventili, opruge i kućišta i ostali elementi filtera ispunjavaju stroge zahteve čak i u najtežim uslovima.
f_ol_2

Proverena zaptivenost

Tokom proizvodnog procesasprovodimo brojne testove zaptivenosti filtera ulja s kućištem. Za ove testove koristimo modernu i automatizovanu mernu opremu. Zahvaljujući tome možete da budete sigurni da su FILTRON filteri otporni na curenje ulja.
f_ol_3

Precizni ventili prilagođeni zahtevima

U spin-on filterima ulja s ventilima je važno da su konstrukcija i karakteristike ventila prilagođene zahtevima koje je odredio proizvođač motora ili vozila. U toku proizvodnje ventila za FILTRON filtere ulja uzimaju se u obzir individualni zahtevi kako bi filter uvek ispunjavao svoju ulogu u sistemu za podmazivanje.
f_ol_4

Primena savremene plastike

Aktuelni trend u branši filtracije je zamenjivanje metalnih elemenata u filterima ulja elementima od plastike, što ima za cilj lakše zbrinjavanje filtera i smanjivanje njegove težine. Plastika koju koristimo temeljno se laboratorijski testira. Upravo zato kvalitet filtera je u skladu sa strogim zahtevima.

SAZNAJTE 5 ČINJENICA O FILTERIMA ULJA ZA KOJE ZNAJU MEHANIČARI, A NJIHOVI KLIJENTI I NE BAŠ

Više zanimljivih VIDEO sadržaja za mehaničare možete da nađete na našem YouTube kanalu - The Mechanics by FILTRON
product_quality

Kompetencije dobavljača originalne opreme

Visok kvalitet FILTRON filtera proizilazi iz kompetencija naše kompanije MANN+HUMMEL koja je vodeći dobavljač originalnih filtera za najveće automobilske kompanije. MANN+HUMMEL je svetski lider u tehnologiji filtracije.

STRUKTURA SPIN-ON FILTERA ULJA

 
POGLEDAJTE FILM

TIPOVI FILTERA ULJA

 
Spin-on filteri

Spin-on filteri

Ovaj filter se sastoji od uloška koji je smešten u čeličnom kućištu s navojem uz pomoć kog se filter pričvršćuje neposredno na kućište motora. Prednost spin-on filtera je velika otpornost konstrukcije na opterećenja i njegova jednostavna zamena. Zato prilikom zamene filtera ulja praktično nema rizika od unošenja nečistoća u sistem za podmazivanje motora.
 
Ulošci filtera ulja

Ulošci filtera ulja

Ugrađuju se u nepropusna kućišta, integrisana s motorom. Obično kućišta imaju sve ventile potrebne za pravilan rad filtera u sistemu za podmazivanje motora te elemente za pozicioniranje filtracionog uloška koji garantuju njegovu zaptivenost u kućištu. Moderni ulošci filtera ulja se proizvode bez metalnih delova. Kako dna, tako i jezgra filtera tog tipa prave se od moderne plastike. Odsustvo metalnih komponenti omogućava jednostavnije zbrinjavanje filtera.