Find press articles that interest you
Select Language

ИНСТРУКЦИЯ ЗА СМЯНА НА КАПСУЛОВАНИ ФИЛТРИ (SPIN-ON)

 

Смяната на маслени филтри от тип SPIN-ON се извършва винаги при смяна на моторното масло в двигателя и тази услуга се предлага от повечето автомобилни сервизи. По време на смяна на филтрите SPIN-ON се препоръчва използване на следната процедура, имаща за цел осигуряване на нормално функциониране на филтъра в маслената система на двигателя, защита от течове на масло и възможни повреди на вътрешните елементи на двигателя

Oil Filters macro spin-on
  1. Повдигнете капака и развийте капачката на отвора за наливане на масло. Поставете капачката върху капака на въздушния филтър или върху друга равна повърхност (Това ще Ви напомни, че още не е добавено ново моторно.
  2. Развийте пробката за източване на маслото. Ако има няколко пробки, трябва да развиете всичките. Проверете състоянието на уплътненията на пробките. Ако са повредени, подменете ги с нови.
  3. Демонтирайте масления филтър SPIN-ON с използване на специални ключове, ако това е наложително.
  4. Старателно почистете повърхността на корпуса на двигателя, към която филтърът ще приляга, като се уверите, че върху нея не е останало старото уплътнение на филтъра. След това намажете горната повърхност на уплътнението на новия филтър с тънък слой чисто моторно масло. Забележка: Никога не използвайте за тази цел твърда грес!
  5. Старателно монтирайте новия филтър към двигателя като обърнете внимание винтът да не се изкривява при завинтване. При турбокомпресорните двигатели може да се наложи филтърът да се напълни с чисто масло, преди да се завинти към двигателя. Следва да проверите препоръките на производителя на автомобила по този въпрос. Завинтете филтъра до момента, когато неговото уплътнение допре корпуса на двигателя. След това затегнете съгласно указанията, посочени върху филтъра или върху неговата опаковка. Обикновено ¾ от оборота или 1 оборот. За филтрите при турбокомпресорните двигатели това може да бъде малко повече. Не забравяйте да не завинтвате филтъра насила и да не надвишавате препоръчвания брой обороти!
  6. Сипете моторно масло в двигателя до нивото, препоръчано от производителя, и затворете капачката на отвора за маслото. Стартирайте двигателя и се уверете, че контролният индикатор за налягане на маслото е изгаснал или проверете, дали налягането на маслото е достигнало нормалното ниво върху индикатора за налягане, ако такъв е инсталиран в автомобила.
  7. Спрете двигателя и проверете, дали нивото на маслото в двигателя се намира в препоръчвания от производителя обхват. Допълнете маслото до изискваното ниво.
  8. Стартирайте двигателя отново и проверете, дали няма течове на масло около уплътнението на филтъра или около пробките за изпускане на маслото.
  9. Изключете двигателя и затворете капака на автомобила.
  10. Погрижете се демонтираният филтър и изхабеното моторно масло да бъдат поставени в специални контейнери за опасни отпадъци и да бъдат обезвредени по безопасен за околната среда начин. Не забравяйте, че както изхабените филтри, така и изхабеното масло не може да се изхвърлят в кофите за битови отпадъци и на сметищата!

Разработено въз основа на Filter Manufacturers Council - Technical Service Bulletin 93-3R1

 

---

Асортиментът на FILTRON обхваща повече от 2700 продукта и покрива 97% от европейския пазар на леки автомобили. Високото качество на филтрите от марка FILTRON е признато от механиците. Всяка година повече от 36 милиона филтри FILTRON са доставяни на механиците във всички европейски държави.

ПРОЧЕТЕТЕ СЪЩО:

КЛАПАНИТЕ В МАСЛЕНИТЕ ФИЛТРИ - ВИЖТЕ ТЕХНИТЕ ФУНКЦИИ И ДЕЙСТВИЕ

НЕ ИЗБИРАЙТЕ ФИЛТЪРА САМО ВЪЗ ОСНОВА НА РАЗМЕРИТЕ НА КОРПУСА И РЕЗБАТА!

КОНТРОЛЕН ИНДИКАТОР ЗА НАЛЯГАНЕ НА МАСЛОТО - ПОКАЗВА ЛИ КАЧЕСТВОТО НА ФИЛТЪРА?