Find press articles that interest you
Select Language

КЛАПАНИТЕ В МАСЛЕНИТЕ ФИЛТРИ - ВИЖТЕ ТЕХНИТЕ ФУНКЦИИ И ДЕЙСТВИЕ

 

Вътре в маслените филтри от тип SPIN-ON може да има три вида клапани. Тяхното използване в дадения филтър зависи от конструкцията на филтъра, определена от производителя на двигателя или на превозното средство. Вижте функциите на отделните клапани и научете, защо тяхното действие е толкова важно:

Възвратен клапан (Anti-drainback Valve)

Обикновено е под формата на гумена мембрана, прилягаща към вътрешната страна на капака на капсулования филтър. Тази мембрана закрива отворите, през които до филтъра прониква замърсено масло. Задачата на възвратния клапан е да предотврати връщането на маслото от филтъра след изключване на двигателя. Възвратният клапан е необходим при филтрите, монтирани на винт отстрани или отгоре на корпуса на двигателя (ако филтърът работи в положение с капака нагоре, функцията на клапана се изпълнява успешно от гравитацията).

Предпазен клапан (Bypass Valve)

Използва се, когато филтърът се запуши в резултат на неспазване на срока за подмяна или по време на стартиране на автомобила при ниска температура (когато маслото е студено и гъсто). Предпазният клапан се отваря в резултат на повишаване на налягането и има за задача да осигури приток на масло към двигателя, когато има опасност от недостиг на масло за смазване на съвместно работещите елементи на двигателя. Използването на предпазния клапан се дължи на факта, че за двигателя замърсеното масло винаги е по-добро, отколкото пълната липса на масло. Липсата на мазане с масло може да доведе до увреждане на двигателя.

Клапан ECO (Anti-Syphon)

Предотвратява изтичането на масло от филтъра след изключване на двигателя. Неговата функция е подобна на функцията на възвратния клапан - с тази разлика, че клапанът се монтира от “чистата” страна на филтъра. В резултат на това филтърът през цялото време е пълен с масло - независимо дали двигателят работи или не. След включване на двигателя клапанът Anti-Syphon Valve значително намалява времето на сухо триене между съвместно работещите елементи, тъй като допринася за бързия приток на масло в двигателя.

---

Асортиментът на FILTRON обхваща повече от 2700 продукта и покрива 97% от европейския пазар на леки автомобили. Високото качество на филтрите от марка FILTRON е признато от механиците. Всяка година повече от 36 милиона филтри FILTRON са доставяни на механиците във всички европейски държави.

ПРОЧЕТЕТЕ СЪЩО:

МОЖЕ ЛИ ВЪЗДУШНИЯТ ФИЛТЪР ДА СПАСИ ЖИВОТА?

УКАЗАНИЯ ОТНОСНО СМЯНАТА НА ВЪЗДУШНИЯ ФИЛТЪР

ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР - ДА СЕ СМЕНЯВА ИЛИ ДА СЕ ПОЧИСТВА?