Find press articles that interest you
Select Language

МОЖЕ ЛИ ВЪЗДУШНИЯТ ФИЛТЪР ДА СПАСИ ЖИВОТА?

 

През 1999 година в тунела под Мон Блан имаше трагичен инцидент с белгийски камион, който причини смъртта на 39 души. Според много от мненията причината за инцидента е била изхвърлена цигара от автомобила, движещ се пред камиона, което е причинило запалване на въздушния филтър, а в последствие и на целия камион.

Изводите от анализа на катастрофата под Мон Блан подтикнаха водещите производители на филтри да използват специално импрегниране на филтриращите елементи, осигуряващо самогасене на пламъка скоро след запалването му.

Въздушните филтри от марка FILTRON са оборудвани с филтриращи елементи, които съгласно класа на запалимост F1 или S1 не поддържат огън и могат да защитят пътниците от пожар в автомобила в случай на засмукване на незагасен фас от системата за захранване с въздух.

Ефектът на самогасене на запаления филтър се постига благодарение на импрегнирането на филтриращия материал със специално обогатена смола. Макар, че импрегнираният филтриращ материал може да се запали, горящото място бързо изгасва, причинявайки само дребни щети и не позволява разпространяване на огъня.

Ефектът на самогасене е получен в резултат на три качества на смолата, с която са импрегнирани филтрите:

  • отделяне на азот (N2), който гаси горящото място
  • отделяне на вода, намаляваща температурата на филтриращия материал под температурата на запалване.
  • отделяне на киселина, окисляваща целулозните влакна, които в резултат на това стават негорими.

---

Асортиментът на FILTRON обхваща повече от 2700 продукта и покрива 97% от европейския пазар на леки автомобили. Високото качество на филтрите от марка FILTRON е признато от механиците. Всяка година повече от 36 милиона филтри FILTRON са доставяни на механиците във всички европейски държави.

ПРОЧЕТЕТЕ СЪЩО:

УКАЗАНИЯ ОТНОСНО СМЯНАТА НА ВЪЗДУШНИЯ ФИЛТЪР

ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР - ДА СЕ СМЕНЯВА ИЛИ ДА СЕ ПОЧИСТВА?