Find press articles that interest you
Select Language

ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР - ДА СЕ СМЕНЯВА ИЛИ ДА СЕ ПОЧИСТВА?

 

Все повече шофьори споделят погрешното предположение, че по време на периодичния технически преглед на автомобила не е необходимо да се инсталира нов въздушен филтър, а е достатъчно да се почисти по механичен начин (например със сгъстен въздух). Опитните механици добре знаят, че горното предположение не е вярно.

 

Почистването на въздушния филтър не подобрява неговата филтрираща способност, а напротив - влошава я. Само периодичната смяна на филтъра с нов е в състояние да осигури ефективно филтриране на въздуха, който влиза директно в горивната камера на двигателя.

Какви са ефектите от механичното почистване на филтъра?

По време на почистване дребните частици от замърсяванията навлизат вътре във филтриращия елемент, което води до:

  • трайни увреждания на многослойната структура на филтриращия елемент,
  • понижаване на филтриращата способност на филтъра,
  • промяна на съпротивлението за преминаващия през филтъра въздушен поток.

Ефектите, посочени по-горе, могат да доведат до проникване на замърсяванията в горивната камера на двигателя и повреда на сегментите, черупките и цилиндрите. Ремонтът на посочените повреди многократно надвишава разхода за нов въздушен филтър, поради това със сигурност не си струва да рискувате с почистване на стария филтър. Почистването на въздушния филтър подобрява само неговия външен вид.

Кога трябва да се смени въздушния филтър?

Въздушният филтър трябва да се смени след изтичане на периода, определен от производителя на автомобила. Информацията за препоръчителния период, след изтичането на който трябва да извърши смяна на филтъра, обикновено се намира в инструкцията за употреба на даденото превозно средство или в уебсайта на производителя. В много от случаите производителите на превозни средства препоръчват смяна на филтъра на всеки 15 000 изминати километри или веднъж годишно.

---

Асортиментът на FILTRON обхваща повече от 2700 продукта и покрива 97% от европейския пазар на леки автомобили. Високото качество на филтрите от марка FILTRON е признато от механиците. Всяка година повече от 36 милиона филтри FILTRON са доставяни на механиците във всички европейски държави.

ПРОЧЕТЕТЕ СЪЩО:

МОЖЕ ЛИ ВЪЗДУШНИЯТ ФИЛТЪР ДА СПАСИ ЖИВОТА?

ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР - ДА СЕ СМЕНЯВА ИЛИ ДА СЕ ПОЧИСТВА?