Find press articles that interest you
Select Language

УКАЗАНИЯ ОТНОСНО СМЯНАТА НА ВЪЗДУШНИЯ ФИЛТЪР

Смяната на въздушния филтър не е трудна за изпълнение. Не бива обаче да забравяте да обърнете внимание на няколко важни елемента по време на монтажа на филтъра. По-долу представяме 3 помощни указания, отнасящи се за правилната смяна на въздушния филтър.

Обръщайте внимание на корпуса на въздушния филтър
Корпусът не може да има никакви пукнатини, а уплътнението, скобите или винтовете, включени в състава на корпуса, не трябва да бъдат повредени. Също така е важно да се проверят пластмасовите тръби, довеждащи въздух до засмукващия колектор. Ако някое от съединенията или останалите елементи е неуплътнено, филтърът няма да изпълнява своята функция.

Отстранете замърсяванията от корпуса
След отваряне на корпуса е добре да проверите неговата долна част. Обикновено е мръсна, а на дъното са натрупани замърсявания. Добре е да ги отстраните например с помощта на влажна кърпа. Всички дейности трябва да се изпълнят така, че да се предотврати проникването на замърсяванията в системата, довеждаща въздух до двигателя.

Проверете, дали уплътнението приляга плътно към корпуса
Плътността на филтъра в корпуса е много важна и затова трябва да се обърне внимание, уплътнението да приляга плътно към корпуса и да не бъде прищипано по никакъв начин.

---

Асортиментът на FILTRON обхваща повече от 2700 продукта и покрива 97% от европейския пазар на леки автомобили. Високото качество на филтрите от марка FILTRON е признато от механиците. Всяка година повече от 36 милиона филтри FILTRON са доставяни на механиците във всички европейски държави.

ПРОЧЕТЕТЕ СЪЩО:

МОЖЕ ЛИ ВЪЗДУШНИЯТ ФИЛТЪР ДА СПАСИ ЖИВОТА?