Find press articles that interest you
Select Language

SEZNAMTE SE S NÁROČNÝMI POŽADAVKY, KTERÉ MUSÍ SPLŇOVAT TĚSNĚNÍ VZDUCHOVÝCH FILTRŮ

 

Kvalita těsnění filtru má vliv na fungování celého procesu filtrace vzduchu, který je nasáván do motoru. Každé těsnění musí zaručovat nepropustný a odolný spoj mezi filtrem a krytem, v němž je filtr montován.

Ačkoliv je konstrukce vzduchového těsnění na první pohled jednoduchá, její výroba je neobyčejně náročná na technologické znalosti, prochází četnými laboratorními testy a musí splňovat nejvyšší výrobní standardy. Těsnění vzduchových filtrů FILTRON jsou vyráběna z polyuretanu speciálního chemického složení, který zaručí dosažení požadovaných a přesně vymezených parametrů těsnění. Výběr vhodného chemického složení polyuretanu je obchodním tajemstvím a předchází mu mnoho zkoušek a testů v našem firemním oddělení výzkumu a vývoje.

Základní vlastností, kterou musí splňovat těsnění vzduchového filtru je dostatečná odolnost proti deformaci. V případě filtrů FILTRON splňuje těsnění požadavky koncernu Volgswagen vymezené v normě TL848. Zda jsou těsnění vzduchových filtrů dostatečně odolná i za extrémních podmínek používání filtru, ověřujeme laboratorně pomocí:

  • měření pružnosti těsnění po uplynutí 96 hodin jeho stlačování do úrovně 60% při teplotě 110°C
  • měření pružnosti těsnění po uplynutí 500 hodin pobytu filtru v klimatické komoře s nastavenou cirkulací vzduchu a při teplotě 110°C

Další zásadní vlastností, kterou musí těsnění vzduchového filtru splňovat, je pevnost v tahu a odolnost proti působení vody (hydrolýza). Tyto vlastnosti jsou také ověřovány laboratorně pomocí speciálních měřících zařízení.

Uvedené parametry, které jsou vyžadovány u těsnění vzduchových filtrů FILTRON, se podílejí na zajištění dokonalé a spolehlivé nepropustnosti filtru v krytu. Netěsnosti, k nimž dochází u filtrů nerenomovaných značek nedostatečné kvality, mohou způsobit:

  • snížení výkonu motoru a nárůst spotřeby paliva v důsledku nesprávných odečtů z průtokoměru
  • poškození pístů, pánví, válců a turbodmychadla v důsledku průniku znečištěného vzduchu do motoru

---

Sortiment FILTRON čítá více než 2700 výrobků a pokrývá 97% evropského trhu osobních vozidel. Vysokou kvalitu filtrů značky FILTRON potvrzují mechanici. Každý rok projde rukama mechaniků ve všech evropských zemích více než 36 milionů filtrů FILTRON.

PŘEČTĚTE SI TAKÉ:

MŮŽE VZDUCHOVÝ FILTR ZACHRÁNIT LIDSKÝ ŽIVOT?

POKYNY PRO VÝMĚNU VZDUCHOVÉHO FILTRU

VZDUCHOVÝ FILTR – VYMĚŇOVAT NEBO ČISTIT?