Find press articles that interest you
Select Language

VZDUCHOVÝ FILTR – VYMĚŇOVAT NEBO ČISTIT?

 

Čím dál více řidičů a nevzdělaných mechaniků vychází z mylného předpokladu, že při pravidelné prohlídce vozidla není nutné instalovat nový vzduchový filtr, že jej stačí jen mechanicky pročistit (např. stlačeným vzduchem).

 

Výše uvedený předpoklad je zcela chybný. Čištění vzduchového filtru jeho filtrační vlastnosti nezlepší, naopak dojde k jejich zhoršení. Pouze pravidelná výměna filtru za nový může zajistit účinnou filtraci vzduchu přiváděného přímo do spalovací komory motoru.

Jaké jsou důsledky mechanického čištění filtru?

Při čištění pronikají drobné částice nečistot do hloubky filtračního media, což způsobuje:

  • trvalé poškození mnohavrstvé struktury filtračního média,
  • zhoršení filtračních vlastností filtru,
  • změnu odporů průtoku vzduchu přes filtr.

V důsledku výše uvedeného se do spalovací komory budou dostávat nečistoty, které mohou poškodit pístní kroužky , pánve a válce. Oprava zmíněných poškození mnohanásobně překračuje cenu nového vzduchového filtru, proto se rozhodně nevyplatí riskovat a pokoušet se filtr čistit. Čištění vzduchového filtru zlepší pouze a jen jeho vzhled.

Kdy je nutné vzduchový filtr vyměnit?

Vzduchový filtr je nutné vyměnit po uplynutí doby stanovené výrobcem vozidla. Informace o doporučeném intervalu pro výměnu najdete obvykle v návodu k obsluze daného vozidla nebo na internetových stránkách výrobce. Většinou doporučují výrobci vozidel výměnu filtru po každých 15 000 ujetých kilometrech nebo jednou ročně.

---

Sortiment FILTRON čítá více než 2700 výrobků a pokrývá 97% evropského trhu osobních vozidel. Vysokou kvalitu filtrů značky FILTRON potvrzují mechanici. Každý rok projde rukama mechaniků ve všech evropských zemích více než 36 milionů filtrů FILTRON.

PŘEČTĚTE SI TAKÉ:

MŮŽE VZDUCHOVÝ FILTR ZACHRÁNIT LIDSKÝ ŽIVOT?

VZDUCHOVÝ FILTR – VYMĚŇOVAT NEBO ČISTIT?