Find press articles that interest you
Select Language

POKYNY PRO VÝMĚNU VZDUCHOVÉHO FILTRU

Výměna vzduchového filtru není složitá. Pamatujte však, že při instalaci filtru je nutné věnovat pozornost několika zásadním věcem. Níže uvádíme 3 pomocné pokyny pro správnou výměnu vzduchového filtru.

 

fp_0015_16.jpg

Důkladně prohlédněte kryt filtru
Nesmí na něm být žádné praskliny, a součásti krytu, jako jsou těsnění, sponky a šrouby nesmí vykazovat známky poškození. Důležité je také zkontrolovat plastové vedení přívodu vzduchu do sacího kolektoru. V případě netěsnosti kteréhokoliv spoje nebo jakéhokoliv jiného prvku krytu nebude filtr plnit svou funkci.

Kryt zbavte nečistot
Po otevření krytu filtru prohlédněte jeho dolní část. Většinou je špinavá a na jejím dně se usazují nečistoty. Je vhodné nečistoty odstranit např. pomocí vlhkého hadříku. Při všech činnostech dbejte na to, aby nečistoty nepronikly do části přívodové soustavy, která vede směrem k motoru.

Dbejte na to, aby těsnění celou plochou přiléhalo ke krytu
Těsnost filtru v krytu je klíčová. Proto je nutné zajistit, aby těsnění bylo celou plochou v kontaktu s krytem a nebylo na žádném místě přimáčknuté.

---

Sortiment FILTRON čítá více než 2700 výrobků a pokrývá 97% evropského trhu osobních vozidel. Vysokou kvalitu filtrů značky FILTRON potvrzují mechanici. Každý rok projde rukama mechaniků ve všech evropských zemích více než 36 milionů filtrů FILTRON.

PŘEČTĚTE SI TAKÉ:

MŮŽE VZDUCHOVÝ FILTR ZACHRÁNIT LIDSKÝ ŽIVOT?

AIR FILTER - REPLACE OR CLEAN?