Objevte význam třístupňové technologie odlučování vody v palivových filtrech

Výrobci automobilů používají stále přesnější a inovativnější technologická řešení, které vyžadují neustálé zvyšování účinnosti filtrace paliva. Moderní systémy vstřikování vyžadující účinné odlučování částic vody od motorové nafty mají na zvýšené nároky na palivové filtry v nových motorech největší dopad.

fp_0009_10

V důsledku výrazných změn ve složení motorové nafty v posledních letech mají částice vody, které vznikají při průchodu dieselovými motory, průměr jen několika mikrometrů. Aby se zajistila nezbytná čistota paliva, zavedli konstruktéři filtrů značky FILTRON ve spolupráci s koncernem Volkswagen třístupňovou technologii odlučování vody.

Seznamte se s naší technologií a podívejte se na animaci:

---

Sortiment FILTRON čítá více než 2700 výrobků a pokrývá 97% evropského trhu osobních vozidel. Vysokou kvalitu filtrů značky FILTRON potvrzují mechanici. Každý rok projde rukama mechaniků ve všech evropských zemích více než 36 milionů filtrů FILTRON.

NÁVRAT K ZAJÍMAVOSTEM

Přečtěte si také: