Pokyny pro výměnu vzduchového filtru

Výměna vzduchového filtru není složitá. Pamatujte však, že při instalaci filtru je nutné věnovat pozornost několika zásadním věcem. Níže uvádíme 3 pomocné pokyny pro správnou výměnu vzduchového filtru.

fp_0013_14

Důkladně prohlédněte kryt filtru
Nesmí na něm být žádné praskliny, a součásti krytu, jako jsou těsnění, sponky a šrouby nesmí vykazovat známky poškození. Důležité je také zkontrolovat plastové vedení přívodu vzduchu do sacího kolektoru. V případě netěsnosti kteréhokoliv spoje nebo jakéhokoliv jiného prvku krytu nebude filtr plnit svou funkci.

Kryt zbavte nečistot
Po otevření krytu filtru prohlédněte jeho dolní část. Většinou je špinavá a na jejím dně se usazují nečistoty. Je vhodné nečistoty odstranit např. pomocí vlhkého hadříku. Při všech činnostech dbejte na to, aby nečistoty nepronikly do části přívodové soustavy, která vede směrem k motoru.

Dbejte na to, aby těsnění celou plochou přiléhalo ke krytu
Těsnost filtru v krytu je klíčová. Proto je nutné zajistit, aby těsnění bylo celou plochou v kontaktu s krytem a nebylo na žádném místě přimáčknuté.

---

Sortiment FILTRON čítá více než 2700 výrobků a pokrývá 97% evropského trhu osobních vozidel. Vysokou kvalitu filtrů značky FILTRON potvrzují mechanici. Každý rok projde rukama mechaniků ve všech evropských zemích více než 36 milionů filtrů FILTRON.

NÁVRAT K ZAJÍMAVOSTEM

Přečtěte si také: