Kontrolna lampica pritiska ulja – da li je pokazatelj kvaliteta filtera

Mnogo ljudi misli da što se pre kontrolna lampica pritiska ulja ugasi nakon zamene filtera, to je ugrađeni filter kvalitetniji. Ipak, vreme nakon kog se gasi lampica ni na koji način ne pokazuje kvalitet filtera. Ako sistem radi pravilno, lampica se pali jer je novougrađeni filter nakratko prazan. Nakon nekoliko sekundi ulje iz dovoda dospeva u unutrašnjost filtera i lampica se gasi.

fp_0000_01

Možda postoji problem ako se, nakon pokretanja motora, kontrolna lampica za nizak pritisak ulja ne gasi nakon nekog vremena. U tom slučaju, odmah ugasite motor i proverite nivo ulja u motoru i dolijte ulje ukoliko je neophodno. Ako se kontrolna lampica ne ugasi nakon dolivanja, razlozi mogu biti sledeći:

  • Kvar na senzoru pritiska ulja.
  • Kabel između senzora i kontrolne lampice je oštećen.
  • Pumpa za ulje nije napunjena uljem (u nju je možda ušao vazduh).
  • Prekid u dovodu koji spaja pumpu za ulje i karter ulja.
  • Veliko habanje motora (čaure, ležajevi), a time i prenizak pritisak u kanalima u bloku motora.

Razlog za negašenje lampice ulja može biti i stanje filtera:

  • Previsoka otpornost protoka zbog pogrešno montiranog ili lošeg filtera.
  • Punjenje filtera nakon isteka roka za zamenu.

U koliko koristite FILTRON filtere ulja, možete biti sigurni da negašenje lampice za ulje nakon zamene filtera, nije povezano sa kvarom filtera. Svaki FILTRON filter ulja proizveden je na modernim, automatizovanim proizvodnim linijama kojima rukovode kvalifikovani stručnjaci. Efikasnost naših filtera i kvalitet korištenih sirovina stalno se nadziru i kontrolišu u našoj laboratoriji.

---

Asortiman FILTRON-a uključuje više od 2700 proizvoda i pokriva 97% posto tržišta evropskih vozila. Visok kvalitet filtera FILTRON cene mehaničari. Svake godine preko 36 miliona filtera FILTRON završi u rukama mehaničara iz svih evropskih zemalja.

POVRATAK

Pročitajte takođe: