Šta se može desiti ako ne proverimo kataloški broj filtera ulja?

Intuicija nije najbolji savetnik za izbor odgovarajućeg filtera za dato vozilo. Pojedinačni filteri mogu da imaju jednake spoljne dimenzije, ali potpuno drugačija svojstva i parametre rada unutrašnjih elemenata.

fp_0001_02

Greške kod izbora adekvatnog filtera se često dešavaju kod spin-on filtera ulja. Najčešći uzrok tome je to što se kupci vode samo veličinom kućišta filtera i navojem filtera. Takav pristup je neodgovoran i pogrešan.

Imajte na umu da:

  • filtracioni materijal koji se koristi u datom filteru prilagođen je zahtevima konkretnog motora. Ako upotrebite pogrešan filter, može se pokazati da filtracioni medijum ne obezbeđuje pravilnu filtraciju što direktno utiče na rast rizika od oštećenja motora.
  • u zavisnosti od konstrukcije motora, u spin-on filterima ulja se primenju ventili koji obezbeđuju optimalnu zaštitu motora. Ako upotrebite pogrešno izabran filter, može se pokazati da on ne sadrži adekvatne ventile ili da su parametri rada potpuno drugačiji nego zahtevani. Imajte na umu da se ventili u filterima ulja konstruišu tako da se otvaraju pri adekvatno odabranom pritisku ulja za dati motor.

Ukratko: Pre montaže filtera proverite da li je filter pravilno odabran za model, godinu proizvodnje i verziju motora datog vozila!

---

Asortiman FILTRON-a uključuje više od 2700 proizvoda i pokriva 97% posto tržišta evropskih vozila. Visok kvalitet filtera FILTRON cene mehaničari. Svake godine preko 36 miliona filtera FILTRON završi u rukama mehaničara iz svih evropskih zemalja.

POVRATAK

Pročitajte takođe: