Znajdź interesujące Cię artykuły prasowe
Wybierz język

Gizlilik Bildirgesi

MANN+HUMMEL traktuje ochronę danych poważnie i chcielibyśmy wyjaśnić w tym oświadczeniu, jakie Państwa dane osobowe przetwarzamy. Ochrona Państwa prywatności jest dla nas priorytetem, dlatego też uważamy, że przestrzeganie surowych przepisów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych jest rzeczą oczywistą. Ochrona danych zaczyna się od przejrzystości. Dlatego też naszym celem jest zapewnienie, że zawsze będą Państwo wiedzieć, kiedy przechowujemy Państwa dane osobowe, w jaki sposób je wykorzystujemy, a także w jaki sposób mogą Państwo ograniczyć lub nawet całkowicie uniemożliwić ich wykorzystanie. Nasza polityka ochrony danych osobowych jest zgodna z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

I. Adres instytucji odpowiedzialnej

MANN+HUMMEL FT Poland
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. Wrocławska 145,
63-800 GOSTYŃ, POLAND
Tel. +48 65 572 89 00

II. Adres inspektora ochrony danych grupy

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących ochrony danych osobowych w MANN+HUMMEL, prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych osobowych: data.protection@mann-hummel.com

MANN+HUMMEL FT Poland
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. Wrocławska 145,
63-800 GOSTYŃ, POLAND

III.  Podstawa prawna przetwarzania

Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe tylko wtedy, gdy pozwala na to prawo lub gdy wyrazili Państwo na to zgodę. W zakresie, w jakim uzyskamy zgodę na przetwarzanie danych od osoby, której dane dotyczą, podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. A) rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych (RODO). Przy przetwarzaniu danych osobowych wymaganych do wykonania umowy, w której jedna ze stron jest osobą, której dane dotyczą, art. 6 ust. 1 lit. b) RODO pełni rolę podstawy prawnej. Dotyczy to również wszystkich operacji przetwarzania danych, które są wymagane do wykonania środków przedumownych.

W zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych jest wymagane do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega nasza firma, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Jako firma podlegamy na przykład ustawowym okresom przechowywania danych. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych leży w żywotnym interesie osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. d) RODO. Jeżeli przetwarzanie danych jest konieczne do zabezpieczenia uzasadnionego interesu naszej firmy lub osoby trzeciej, a interesy, podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą nie przewyższają pierwszego z wymienionych, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

IV. Recipient of the data

Co do zasady przetwarzamy dane osobowe tylko wtedy, gdy mamy na to Twoją zgodę lub pozwolenie prawne. Dotyczy to również przekazywania danych stronom trzecim. Nie przekazujemy Twoich danych osobowych podmiotom trzecim w celach marketingu bezpośredniego..

Twoje dane będą przetwarzane i wykorzystywane na terenie UE/EOG. Jednak w przypadku niektórych procesów konieczne jest również przetwarzanie poza UE/EOG. Jeśli Twoje dane są przetwarzane poza UE/EOG, podejmiemy wszelkie niezbędne środki w celu zapewnienia, że przetwarzanie jest zgodne z przepisami o ochronie danych zgodnie z art. 44 RODO. Możemy udostępniać Twoje dane osobowe następującym odbiorcom zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami dotyczącymi ochrony danych:

 • podmiotom trzecim, które pomagają nam w prowadzeniu strony internetowej
 • w ramach Grupy MANN+HUMMEL
 • w ramach obowiązującej procedury prawnej

Podejmujemy również odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych przed kradzieżą, inną utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i nieuprawnionym dostępem podczas przetwarzania.

V. Przysługujące Państwu prawa

Prawa osoby, której dotyczą dane

Jeśli Państwa dane osobowe są przetwarzane, są Państwo osobą, której dotyczą dane w rozumieniu RODO. Zgodnie z art. 12 i nast. RODO, mają Państwo prawo do uzyskania informacji od osoby odpowiedzialnej za Państwa dane, które są przetwarzane przez MANN+HUMMEL, prawo do poprawiania danych, prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do usunięcia danych, prawo do otrzymania ujawnienia danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych oraz prawo, by nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych. Aby skorzystać z przysługujących Państwu praw jako osobie, której dane dotyczą, wystarczy wysłać wiadomość e-mail na adres: data.protection@mann-hummel.com

Prawo do złożenia skargi do organu regulacyjnego

Niezależnie od innych środków prawnych lub sądowych, mają Państwo prawo złożyć skargę do organu regulacyjnego, w szczególności w kraju członkowskim, gdzie mają Państwo miejsce zamieszkania, w którym znajduje się miejsce pracy lub w którym domniemane naruszenie miało miejsce, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza RODO.

Organ regulacyjny, do którego kierowana jest skarga, informuje skarżącego o statusie i skutkach skargi, w tym o możliwości podjęcia kroków prawnych zgodnie z art. 78 RODO.

Zgodnie z art. 77 RODO mogą Państwo skierować skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://www.uodo.gov.pl)

VI. Prawo do zmian 

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym oświadczeniu o prywatności zgodnie z przepisami prawa.

VII. Strona www MANN+HUMMEL FT Poland:

https://filtron.eu

Podczas odwiedzania naszej korporacyjnej strony internetowej, ogólne informacje są przechowywane w pliku protokołu. Służy to wyłącznie celom systemowym. Przechowywane dane dotyczące użytkowania nie są przechowywane razem z innymi danymi osobowymi. Następujące dane są zapisywane przy każdym wejściu na stronę internetową:

 • Anonimizowany adres IP
 • Data i godzina odczytu
 • Nazwa odczytywanego pliku
 • Komunikat, czy odczyt się powiódł (kod stanu)
 • Objętość przenoszonych danych
 • Strona internetowa, na której dokonano dostępu
 • Opis typu używanej przeglądarki
 • Wykorzystywany system operacyjny

Powyższe dane nie są przekazywane osobom trzecim i nie przeprowadza się żadnej innej analizy, chyba że istnieje prawny obowiązek, aby tego dokonać. 

Contact

Gdy skontaktujesz się z nami, będziemy przechowywać Twoje dane w celu przetworzenia Twojego zapytania oraz w przypadku konieczności dalszej korespondencji.

Dane osobowe są zbierane za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego w celu przetworzenia Twojego zapytania. Informacje obowiązkowe są oznaczone gwiazdką (*). Wszystkie inne dane są dobrowolne.

Wszystkie dane zostaną usunięte po całkowitym przetworzeniu Twojego żądania, gdy cel przestanie obowiązywać i przechowywanie nie będzie już konieczne, lub ograniczy przetwarzanie, jeśli istnieją prawne lub w inny sposób określone obowiązki dotyczące przechowywania.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

 • Art. 6 ust. 1a RODO, jeśli wyraziłeś zgodę
 • Art. 6 ust. 1b RODO
 • Art. 6 ust. 1f RODO, jeśli w naszym prawnie uzasadnionym interesie jest udzielenie odpowiedzi na Twoje zapytania

MANN+HUMMEL International GmbH & Co. KG jest częścią Grupy MANN+HUMMEL. W celu przetworzenia Twojego zapytania może być konieczne, abyśmy przekazali Twoje dane i wnioski w ramach Grupy MANN+HUMMEL. W tym kontekście dane nie będą przekazywane innym stronom trzecim. Dane zostaną wykorzystane wyłącznie do przetworzenia Twojego zapytania. Dane są usuwane kompleksowo po całkowitym rozpatrzeniu Twojego wniosku. Wyjątkiem jest sytuacja, w której dane podlegają ustawowemu okresowi przechowywania lub innemu określonemu obowiązkowi przechowywania.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych naszych partnerów biznesowych można znaleźć tutaj

FILTRON Academy

Oferujemy udział w szkoleniach produktowych online. Aby to zrobić, możesz zarejestrować się w wybranym terminie szkolenia na naszej stronie internetowej (https://academy.filtron.eu/homepage/). Twoje dane rejestracyjne (imię i nazwisko, adres e-mail) będziemy przetwarzać w celu zorganizowania udziału. Przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie art. 6 1f RODO. Podczas szkolenia online uczestnicy są widoczni w używanym narzędziu. Po zakończeniu udziału w szkoleniu Twoje dane będą przetwarzane w celu oceny szkolenia i usuwane po ustaniu celu.

Newsletter

Istnieje możliwość prenumeraty bezpłatnego newslettera, dzięki któremu mogą Państwo dowiedzieć się o aktualizacjach i ofertach produktów. W tym procesie adres e-mail, który Państwo podali, jest nam przekazywany. Państwa dane osobowe są przetwarzane w procesie rejestracji w celu wysyłania newslettera.

Po rejestracji do newslettera otrzymają Państwo maila potwierdzającego w celu weryfikacji. Przechowujemy Państwa adres IP i datę rejestracji. Przechowywanie służy wyłącznie jako dowód w przypadku, gdy osoba trzecia nadużywa adresu e-mail i rejestruje się w celu otrzymywania newslettera bez wiedzy właściciela tego adresu.

Mogą Państwo w każdej chwili odwołać swoją zgodę na przechowywanie Państwa danych. Wycofanie zgody może nastąpić poprzez link w samym newsletterze. Po wycofaniu zgody dane zostaną usunięte. Po tym nie będą już Państwo otrzymywać newslettera.

Abyśmy mogli lepiej zrozumieć, w jaki sposób nasz newsletter jest wykorzystywany, oceniamy Państwa zachowanie jako użytkowników w trakcie wysyłania newslettera. Odbywa się to jednak wyłącznie przy użyciu pseudonimów. Analiza ta nie pozwala na wyciągnięcie jakichkolwiek wniosków na temat danych osobowych, takich jak adresy e-mail.

VIII. Cookies

Na naszej stronie używamy plików cookie. Są to pliki cookie, które są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki. Należą do nich w szczególności sesyjne pliki cookie. Używamy również trwałych plików cookie. Są one automatycznie usuwane po określonym czasie, który może się różnić w zależności od używanego pliku cookie.

Stosowane przez nas są następujące rodzaje plików cookie:

 • Niezbędne pliki cookie
 • Wydajnościowe pliki cookie
 • Pliki cookie w celach marketingowych (marketingowe pliki cookie)

The legal basis for the use of cookies is:

 • Art. 6 ust. 1f RODO 
 • Art. 6 ust. 1a RODO

Nasza strona internetowa wykorzystuje technologię zgody na pliki cookie firmy OneTrust, aby informować Cię o stosowanych plikach cookie.